• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Een telefoon met de auto verbinden

Verbind een telefoon via Bluetooth met de auto om bijvoorbeeld te bellen, berichten te verzenden en te ontvangen en media af te spelen.

Telefoon zoeken vanuit de auto

Activeer Bluetooth in de telefoon en controleer in de instellingen of de telefoon zichtbaar is voor andere apparaten.
Als er nog geen telefoon is aangesloten, drukt u op PS2-2222-adding phone symbol. Ga anders naar het appscherm PS2_2007_App view symbol, instellingen PS2_2007_Settings symbol en druk op Bluetooth. Als de telefoon nog niet in de lijst staat1, kiest u Nieuw apparaat koppelen.
Er verschijnt een lijst met de beschikbare Bluetooth-apparaten. Bij identificatie van nieuwe apparaten wordt de lijst bijgewerkt.
Tik op de naam van de te koppelen telefoon.
Controleer of de numerieke code die in de auto wordt aangegeven, overeenkomt met de code in de telefoon en bevestig dit als de codes overeenkomen.
Accepteer of weiger in de telefoon eventuele opties voor de contactpersonen en de berichtfuncties van de telefoon.
De telefoon wordt standaard voor zowel media als telefonie aangesloten2.
Tik op Gereed.

 N.b.

  • Bij sommige telefoons moet de berichtenfunctie geactiveerd worden.
  • Als contacten en berichten niet in de auto worden weergegeven ondanks het feit dat de functie is geactiveerd, koppelt u de telefoon los en sluit u deze daarna weer aan.
  • Niet alle telefoons zijn volledig compatibel en ze kunnen dus niet allemaal contacten en berichten in de auto tonen.

 N.b.

Bij een update van het besturingssysteem van de telefoon wordt de koppeling mogelijk onderbroken. Verwijder de telefoon dan uit de auto en breng een nieuwe koppeling tot stand.
  1. 1 De telefoons die eerder waren aangesloten, zijn direct zichtbaar onder Bluetooth en kunnen daar worden gekozen.
  2. 2 Als de telefoon als telefonie- en media-apparaat wordt aangesloten, kan er later worden gewisseld tussen telefonie en media, bijvoorbeeld als een passagier zijn telefoon als media-apparaat wil gebruiken om muziek af te spelen.