• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Media afspelen

Ongeacht welke media-app er wordt gebruikt, verschijnt er een Wordt nu afgespeeld-veld op het middendisplay.

Op het Wordt nu afgespeeld-veld kan er bijvoorbeeld op pauze worden gedrukt of van track worden gewisseld. Als het Wordt nu afgespeeld-veld naar volledig scherm wordt uitgevouwen, zijn er nog meer instellingen mogelijk.

Open het Wordt nu afgespeeld-scherm

Druk op het pijltje in het Wordt nu afgespeeld-veld om het veld uit te vouwen als Wordt nu afgespeeld-scherm. Dat scherm biedt toegang tot meerdere instellingen, die kunnen variëren en afhankelijk zijn van de gebruikte app. Minimaliseer het Wordt nu afgespeeld-scherm door nogmaals op de pijl te drukken.