• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Zekeringen en relais- en zekeringenhouders

Om te voorkomen dat de elektrische systemen van de auto beschadigd raken door kortsluiting of overbelasting, worden alle verschillende elektrische functies en onderdelen door enkele zekeringen beschermd.

 Waarschuwing

Gebruik nooit een vreemd voorwerp of een zekering met meer ampère dan gespecificeerd om een zekering te vervangen. Dit kan aanzienlijke schade aan het elektrische systeem veroorzaken en mogelijk tot brand leiden.

 Waarschuwing

Laat de hantering van oranje kabels over aan bevoegd personeel.

 Waarschuwing

Tal van auto-onderdelen werken op hoogvoltspanning wat gevaarlijk kan zijn bij onoordeelkundig werk.

Raak geen onderdelen aan wanneer dat niet uitdrukkelijk in de Handleiding van de auto staat aangegeven.

Als een van de elektrische onderdelen of functies niet werkt, is het mogelijk dat de bijbehorende zekering overbelast werd en daardoor gesmolten is. Als dezelfde zekering herhaaldelijk doorbrandt, betekent dit dat het bijbehorende onderdeel een storing vertoont. Wij raden aan om voor controle contact op te nemen met Polestar Customer Support.

Positie van relais- en zekeringenhouders

PS-1926-Fuse box location LHD
PS-Icon circle 1Motorruimte
PS-Icon circle 2Onder dashboardkastje
PS-Icon circle 3Bagageruimte