• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Onderhoud aan klimaatregeling

Service en reparatie aan het aircosysteem mogen uitsluitend door een erkende werkplaats worden uitgevoerd.

Storingen opsporen en verhelpen

De airconditioning bevat een fluorescerend traceermiddel. Bij zoeken naar lekken moet ultraviolet licht worden gebruikt.

Wij raden aan om bij problemen met de klimaatregeling contact op te nemen met Polestar Customer Support.

De klimaatregeling van de auto maakt afhankelijk van de markt gebruik van het freonvrije koudemiddel R1234yf of R134a. Op een sticker aan de binnenkant van de motorkap staat aangegeven welk koudemiddel er in de klimaatregeling van de auto zit.

 Waarschuwing

In het aircosysteem zit koudemiddel R134a onder druk. Service en reparatie aan het systeem mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende werkplaats.

 Waarschuwing

In de airco-installatie zit koudemiddel R1234yf onder druk. Conform de SAE-norm J2845 (“Technician Training for Safe Service and Containment of Refrigerants Used in Mobile A/C System”) mogen service en reparatie aan het koudemiddelsysteem alleen worden uitgevoerd door een daartoe bekwaam en bevoegd technicus om de veiligheid van het systeem te garanderen.