• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Meldingen voor Polestar Connect

Hier worden voorbeelden gegeven van de informatieve berichten die kunnen verschijnen wanneer Polestar Connect niet beschikbaar is.

Uitgeputte accu

Als u de melding krijgt dat de accu van de auto uitgeput is en wacht totdat het Polestar Connect-systeem ontwaakt, is de auto mogelijk enige tijd niet gebruikt.

Om de accu te ontzien wanneer u de auto lange tijd niet gebruikt, neemt Polestar Connect na een bepaalde tijd automatisch de ruststand in.

Polestar Connect-abonnement verloopt binnenkort

45 dagen voor het verstrijken van het Polestar Connect-abonnement verschijnt de melding Polestar Connect-abonn. verloopt binnenkort op het display van de auto. Gebruikers van de Android- of iOS-versie van de Polestar 1-app krijgen ook berichten in de app.

Polestar Connect geblokkeerd

Als het Polestar Connect-abonnement is verlopen en het Polestar Connect-systeem is geblokkeerd, verschijnt in de auto de melding Polestar Connect-abonnement is verlopen op het display.