• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Polestar Connect-abonnement

Polestar Connect is een dienst op abonnementsbasis. Het abonnement omvat noodhulp, een beveiligingspakket en appdiensten.

Status van abonnement

De status van uw abonnement wordt weergegeven in de Polestar 1-app onder Voertuiginformatie op het tabblad Auto. Hier kunt u het abonnement ook verlengen.

Als u niet over de Polestar 1-app beschikt, kunt u ook bij Polestar Customer Support informeren naar de datum dat het abonnement verloopt. U moet dan het identificatienummer1 van de auto noemen.

Melding dat het abonnement binnenkort verloopt

45 dagen voor het verstrijken van het Polestar Connect-abonnement verschijnt de melding Polestar Connect-abonn. verloopt binnenkort op het display van de auto. Gebruikers van de Android- of iOS-versie van de Polestar 1-app krijgen ook berichten in de app.

Abonnement stopgezet

Als de abonnementsperiode is verstreken, verschijnt de melding Polestar Connect-abonnement is verlopen op het display van de auto.

U kunt geen gebruikmaken van de Polestar Connect-diensten en de Polestar 1-app, wanneer het abonnement is verlopen. De alarmdiensten via de knop SOS en de automatische ongevalsmelding blijven echter werken. Als u Polestar Connect weer wilt gebruiken, moet u het abonnement verlengen.

Kosten voor pechhulp

Polestar Assistance is de eerste 3 jaar na aankoop van een nieuwe Polestar inbegrepen en dus gratis. Als deze periode verstreken is, wordt op de meeste markten gratis pechhulp aangeboden als de auto regelmatig een servicebeurt krijgt. Polestar Customer Support kan u informatie geven over de status van uw overeenkomst voor pechhulp.

Polestar Connect kan u verder helpen, ook als uw pechhulpcontract verlopen is. In dat geval wordt u verzocht te betalen voor de u verleende service.

 N.b.

Er kunnen bergingskosten in rekening worden gebracht als u geen geldig Volvo Assistance-contract hebt.
  1. 1 Vehicle Identification Number (VIN)