• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Automatische inschakeling van elektrische stuurverwarming activeren en deactiveren

De stuurverwarming is te activeren om het stuurcomfort te verhogen, wanneer het koud is.

U kunt instellen of de automatische inschakeling van elektrische stuurverwarming bij het starten van de motor al dan niet geactiveerd moet zijn. Met automatische inschakeling geactiveerd zal de elektrische verwarming starten bij een lage omgevingstemperatuur.

Tik op Instellingen op het hoofdscherm van het middendisplay.
Tik op Klimaat.
Kies Niveau automatische stuurwielverwarming om automatische inschakeling van elektrische stuurverwarming te activeren/deactiveren.
Er verschijnt een "A" bij de desbetreffende knop voor de elektrische stuurverwarming, wanneer de automatische start is geactiveerd.
Kies na activering van de functie uit de niveaus Laag, Gemiddeld of Hoog.