• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Elektrische stuurverwarming activeren en deactiveren

De stuurverwarming is te activeren om het stuurcomfort te verhogen, wanneer het koud is.
PS-1926–Climate–Button seat and steering wheel regulation
Druk op de stuur-/stoelknop voor de bestuurderszone in het klimaatveld op het middendisplay om de bediening voor de stoelen en het stuurwiel te openen.
PS-1926–Climate–Button steering wheel heat
Druk meerdere keren op de knop voor de elektrische stuurverwarming om de vier standen te doorlopen: Uit, Hoog, Gemiddeld en Laag.
Na wijziging van de stand geeft de knop de ingestelde stand aan.