• Handleiding
 • Videogalerij
 • Downloads
 • Software-updates

Brandstofverbruik en CO₂-uitstoot

De informatie in de onderstaande tabellen is conform WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure), een internationale testmethode voor voertuigen zoals een personenauto die in een laboratorium wordt getest.

Het brandstofverbruik van een auto wordt gemeten in liter per 100 km en de uitstoot van kooldioxide (CO₂) in gram CO₂ per km.

Uitleg
PS-1939-Icon Fuel consumption BlendedGewogen gecombineerde waarde. Het is een gewogen waarde voor elektrisch rijden en rijden op benzine voor de hele rijcyclus.
PS-1939-Icon carbon dioxide (CO2)gram CO₂/km
PS-1939-Icon Fuel consumption (l/100km)liter/100 km
PS2-2007-Electric consumptionDe gecertificeerde waarde voor het stroomverbruik van de auto (kWh/100km) De waarde is een gemiddelde waarde voor alle vier fasen van de rijcyclus (stad, buitenwijk, buiten bebouwde kom en snelweg).
PS-1939-Icon Range symbolGecertificeerde waarde voor ("theoretisch") mogelijke actieradius op de accu, uitgedrukt in km. Beschouw de waarde niet als de te verwachten actieradius op de accu, omdat deze actieradius bij normale ritten moeilijk te halen is.
PS-1939-Icon City suburbRijden in stad en in buitenwijk
PS-1939-Icon CombinedGemiddelde waarde voor alle vier fasen van de rijcyclus (stad, buitenwijk, buiten bebouwde kom en snelweg)
PS-2007-Icon automatic transmissionAutomatische versnellingsbak

 N.b.

Ontbrekende gegevens over het brandstofverbruik en de emissies staan in het bijgeleverde supplement.

 N.b.

De capaciteit van de hybride accu neemt na verloop van tijd en met het gebruik af, hetgeen kan resulteren in een verhoogd gebruik van de verbrandingsmotor met verhoogd brandstofverbruik en verminderde actieradius bij elektrische aandrijving als gevolg.
PS-1939-Icon Car symbolPS-1939-Icon Fuel consumption BlendedPS2-2007-Electric consumptionPS-1939-Icon Range symbol
PS-1939-Icon carbon dioxide (CO2)PS-1939-Icon Fuel consumption (l/100km)PS-1939-Icon City suburbPS-1939-Icon Combined
B4204T22PS-2007-Icon automatic transmission130,624,113311241

De waarden in de tabel hierboven voor brandstofverbruik, CO₂-uitstoot en actieradius bij elektrisch rijden zijn gebaseerd op specifieke rijcycli (zie hieronder). Afhankelijk van de uitrusting kan het autogewicht toenemen. Net als de belasting van de auto is dit van invloed op het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot en beperkt de actieradius bij elektrisch rijden. Conform de WLTP krijgt iedere auto unieke waarden voor brandstofverbruik, CO₂-uitstoot en elektrische actieradius, afhankelijk van de uitrusting van de auto. Deze waarden liggen tussen de lage en de hoge waarde in de bovenstaande tabel. In veel landen kunt u de unieke waarden voor het brandstofverbruik, de CO₂-uitstoot en de elektrische actieradius van uw auto vinden in het kentekenbewijs van de auto.

Beschouw de gecertificeerde waarden voor de auto niet als de te verwachten waarden. De gecertificeerde waarden zijn referentiewaarden die verkregen zijn tijdens specifieke rijcycli (zie onder).

Er zijn meerdere factoren te bedenken voor een verhoogd brandstofverbruik en een kortere actieradius op de accu ten opzichte van de tabelwaarden. Bijvoorbeeld:

 • Als de auto niet regelmatig wordt opgeladen via het stroomnet.
 • Als de auto wordt uitgerust met extra accessoires die het gewicht van de auto verhogen.
 • Uw rijstijl.
 • De grotere rolweerstand als u kiest voor andere wielen dan de standaardwielen op de basisuitvoering van het model.
 • De grotere luchtweerstand bij hogere snelheden.
 • De brandstofkwaliteit, de weg- en verkeersomstandigheden, de weersgesteldheid en de staat van de auto.

Een combinatie van de hier genoemde voorbeelden kan een aanzienlijk hoger verbruik opleveren.

Er zijn grote afwijkingen in het brandstofverbruik mogelijk ten opzichte van de rijcyclusprofielen (zie hieronder) die gehanteerd worden bij certificering van de auto en waarop de verbruikscijfers in de tabel gebaseerd zijn. Raadpleeg voor meer informatie de richtlijnen waar eerder aan gerefereerd werd.

 N.b.

Extreme weersomstandigheden of ritten op grote hoogte zijn, in combinatie met een slechtere brandstofkwaliteit dan aanbevolen, factoren die het brandstofverbruik aanzienlijk kunnen doen toenemen.

WLTP-norm

Met ingang van 1 september 2018 is een nieuwe norm ingevoerd voor de berekening van de verbruikswaarden voor de auto. De WLTP-norm (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) staat voor de gemiddelde rijomstandigheden voor normaal rijden. Anders dan de eerdere norm (NEDC) houdt de WLTP rekening met meer gevarieerde verkeerssituaties en snelheden, maar ook met uitrusting en gewichtsklassen. Optionele uitrusting die van invloed is op het verbruik is uitgeschakeld tijdens het testen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan airconditioning, stoelverwarming enz. De nieuwe norm moet meer realistische cijfers opleveren als het gaat om brandstofverbruik, kooldioxide en uitstoot alsmede de actieradius bij elektrisch rijden. De waarden zijn bedoeld om verschillende auto's met elkaar te kunnen vergelijken en niet als weergave van uw specifieke normale verbruik en actieradius bij elektrisch rijden.

Rijcyclusprofielen

Met een rijcyclus wordt een reëel gemiddeld gebruik van de auto gesimuleerd. De norm gaat uit van vier verschillende rijcyclusprofielen. De vier rijcyclusprofielen zijn:

 • Rijden in stad – langzaam rijden
 • Rijden in buitenwijk – medium rijden
 • Rijden buiten bebouwde kom – snel rijden
 • Rijden op snelweg – zeer snel rijden.

Iedere rijcyclus wordt bepaald door verschillende omstandigheden, zoals bijv. snelheid, tijd en afgelegde afstand.

De officiële waarde voor combinatierit, die in de tabel staat, is zoals wettelijk bepaald werd een combinatie van de resultaten van de vier rijcycli.

Om de kooldioxide-emissie (CO₂-uitstoot) tijdens de vier rijcycli te berekenen, worden de uitlaatgassen opgevangen. Deze worden vervolgens geanalyseerd en leiden tot de gespecificeerde waarde voor de CO₂-uitstoot.

 1. 1 Rijmodus PURE