• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Typeaanduidingen

Op de stickers in en op de auto staan gegevens als chassisnummer, typeaanduiding, lakcode et cetera.

Positie van stickers en plaatjes

PS-1926-PS1-Type approval, labels, not China, US, Canada
De afbeelding is schematisch – afhankelijk van de markt en het model zijn afwijkingen mogelijk.

Wanneer u contact opneemt met Polestar Customer Support of vervangende onderdelen of accessoires wilt bestellen, kan het handig zijn om de typeaanduiding, het chassisnummer en het motornummer bij de hand te hebben.

PS-1926-Product decal, not China, Saudi Arabia, Russia

PS-Icon circle 1 Sticker voor typeaanduiding, chassisnummer, maximaal toelaatbaar gewicht, kleurcode voor lakwerk en typegoedkeuringsnummer. De sticker zit op de portierstijl en wordt bij het openen van het rechter portier zichtbaar.

PS-1926-Decal air conditioning R1234yf

PS-Icon circle 2 Sticker A/C-systeem voor auto's met het koudemiddel R1234yf.

PS-1926-Decal air conditioning R134a

PS-Icon circle 2 Sticker A/C-systeem voor auto's met het koudemiddel R134a.

PS-1926-Decal engine number

PS-Icon circle 3 Sticker voor motorcode en serienummer van de motor.

PS-1926-Decal oil europe / overseas

PS-Icon circle 4 Sticker voor motorolie.

PS-1926-Type approval transmission

PS-Icon circle 5 Sticker voor typeaanduiding en serienummer van de versnellingsbak.

PS-1926-Decal vehicle identification number

PS-Icon circle 6 Sticker voor het identificatienummer van de auto – VIN (Vehicle Identification Number).

De typegoedkeuring van de auto bevat meer informatie over de auto.

 N.b.

De in de Handleiding afgebeelde stickers hoeven niet per definitie overeen te komen met de stickers die in of op uw auto aanwezig zijn. De afbeeldingen zijn alleen bedoeld om aan te geven hoe de stickers er in grote lijnen uitzien en waar ze ongeveer zitten. Op de stickers van de auto vindt u de informatie die op uw auto van toepassing is.