• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Auto in Safety Mode starten en verplaatsen

Als de auto in de veiligheidsmodus staat kan het systeem worden gereset om de auto te starten en over een korte afstand te verplaatsen. bijv. als de auto op een plaats staat waar de verkeersveiligheid in gevaar komt.

Auto in Safety Mode starten

Onderzoek de auto op beschadigingen en of er geen brandstof uit de auto is gelekt. Er mag evenmin een brandstofgeur waarneembaar zijn.

Bij minder ernstige schade en als er geconstateerd is dat geen sprake is van brandstoflekkage, kan er een startpoging worden gedaan.

 Waarschuwing

Probeer in geen geval de auto opnieuw te starten, als u een brandstofgeur waarneemt terwijl de melding Safety modeZie Handleiding verschijnt. Verlaat de auto onmiddellijk.
Zet de auto uit.
Probeer vervolgens de auto te starten.
De auto-elektronica verricht een systeemcontrole en probeert vervolgens de normale modus te activeren. Op het bestuurdersdisplay verschijnt ondertussen de melding Motor startenSysteemcontrole, wachten. Dit kan een minuutje duren.
Wanneer de melding Motor startenSysteemcontrole, wachten van het bestuurdersdisplay verdwijnt, kunt u de auto opnieuw proberen te starten.

 Belangrijk

Als de melding Safety modeZie Handleiding nog steeds op het display staat, mag u niet met de auto rijden en deze evenmin verslepen. U moet de auto dan laten bergen. Verborgen schade kan de auto tijdens het rijden onbestuurbaar maken, zelfs als het lijkt dat u nog met de auto kunt rijden.

Auto in Safety Mode verrijden

Als de melding Normal modeThe car is now in normal mode op het bestuurdersdisplay wordt getoond nadat een startpoging gedaan is, kan de auto voorzichtig worden verplaatst, bijv. als hij op een plaats staat waar de verkeersveiligheid in gevaar gebracht wordt.
Verrijd de auto niet verder dan nodig.

 Waarschuwing

Als de auto nog in de Safety mode staat, mag deze niet worden gesleept. De auto moet door een berger worden opgehaald. Neem contact op met Polestar Customer Support.

Gerelateerde artikelen