• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Handleiding

Safety mode

Ongeluk

Als uw auto betrokken raakt bij een verkeersongeluk moet u de alarmlichten inschakelen en de auto zo mogelijk naar een veilige plek rijden. Probeer de auto niet te herstarten, als u een brandstofgeur kunt waarnemen en wanneer op het bestuurdersdisplay de melding Safety mode Zie Handleiding verschijnt. Verlaat de auto in dat geval zo snel mogelijk!

Safety Mode

Safety Mode is een veiligheidsfunctie die in werking treedt, wanneer tijdens een aanrijding mogelijk belangrijke onderdelen zijn beschadigd zoals de brandstofleidingen, de sensoren voor de veiligheidssystemen of het remsysteem.

Auto in Safety Mode starten en verplaatsen

Als de auto in de veiligheidsmodus staat kan het systeem worden gereset om de auto te starten en over een korte afstand te verplaatsen. bijv. als de auto op een plaats staat waar de verkeersveiligheid in gevaar komt.