• Handleiding
 • Videogalerij
 • Downloads
 • Software-updates

Startaccu

De startaccu dient voor inschakeling van het elektrische systeem en andere uitrusting in de auto. Bij het starten van de verbrandingsmotor wordt de hybride-accu gebruikt.

De startaccu is een AGM-accu (Absorbed Glass Mat) van 12 V die speciaal ontwikkeld is voor regeneratief laden en de werking van de uiteenlopende autosystemen ondersteunt.

 • Koppel de startaccu nooit los, terwijl de motor draait.
 • Controleer of de kabels van de startaccu op de juiste manier zijn aangesloten en stevig vastzitten.

 Waarschuwing

 • De startaccu kan het zeer explosieve knalgas produceren. Eén enkele vonk, veroorzaakt door een onjuiste aansluiting van een startkabel, kan volstaan om de accu tot ontploffing te brengen.
 • Sluit de startkabels niet aan op een component va het brandstofsysteem of op bewegende onderdelen. Pas op voor hete motoronderdelen.
 • De startaccu bevat tevens zwavelzuur dat ernstige chemische brandwonden kan veroorzaken.
 • Als u accuzuur in uw ogen krijgt of op uw huid of kleren morst, moet u onmiddellijk met grote hoeveelheden water spoelen. Neem onmiddellijk contact op met een arts, als u accuzuur in uw ogen krijgt.
 • Rook niet in de buurt van de accu.

Levensduur en capaciteit van de startaccu

De levensduur van de startaccu wordt door meerdere factoren beïnvloed, o.a. het aantal keren starten, ontladingen, rijgedrag, rijomstandigheden, klimaatomstandigheden enz. De startcapaciteit van de accu daalt geleidelijk en de accu moet dan ook worden geladen als de auto langere tijd niet wordt gebruikt of als er alleen maar korte afstanden mee worden gereden. Door hevige kou neemt de startcapaciteit ook af. Als de startaccu vaak wordt ontladen, heeft dit een negatieve invloed op de levensduur ervan.

Om de startaccu in goede conditie te houden, adviseren wij om minimaal 15 minuten per week te rijden of de accu aan te sluiten op een acculader met automatisch onderhoudsladen. Een startaccu die constant volledig geladen is, heeft een maximale levensduur.

Positie

PS-1926-Starter battery location
De startaccu zit in de bagageruimte.

 Waarschuwing

Als de startaccu losgekoppeld is geweest, werkt de automatische openings-/sluitingsfunctie pas weer naar behoren nadat deze is gereset. Resetten is nodig om de inklembeveiliging te laten werken.

 Belangrijk

Als de accu met een spanband is vastgezet, moet u erop letten dat de spanband altijd goed is aangehaald.

Specificaties van de startaccu

Accutype H6 AGM
Spanning (V)12
Koudestartvermogen1 – CCA2 (A)760
Afmetingen, l×b×h277,70×174,40×188,50 mm (10,9×6.9×7.4 inch)
Capaciteit (Ah)70

 Belangrijk

Bij vervanging van de accu moet u erop letten dat u een accu van dezelfde afmetingen, met hetzelfde koudestartvermogen en van hetzelfde type gebruikt als de originele accu (zie de sticker op de accu).

 N.b.

Wij raden aan om voor het vervangen van batterijen contact op te nemen met Polestar Customer Support.
 1. 1 Volgens EN-norm.
 2. 2 Cold Cranking Amperes.