• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Kanteling van buitenspiegels afstellen

Voor optimaal zicht naar achteren moet u de buitenspiegels verstellen. U beschikt over meerdere automatische instellingen die tevens te koppelen zijn aan de geheugenfunctie van de elektrisch bedienbare bestuurdersstoel.

Bedieningsknoppen voor buitenspiegels gebruiken

PS-1926-Power door mirror control
Bedieningsknoppen voor buitenspiegels.

Stel de stand van de buitenspiegels bij met het hendeltje op het bedieningspaneel van het bestuurdersportier. Het contact moet in de contactslot I of hoger staan.

Druk op de knop L voor de buitenspiegel links of op R voor de buitenspiegel rechts. Het lampje in de knop brandt.
U kunt de stand afstellen met het hendeltje in het midden.
Druk opnieuw op knop L of R. Het lampje mag niet langer branden.

Elektrisch inklapbare buitenspiegels

U kunt de buitenspiegels inklappen bij het parkeren en als u op smalle wegen rijdt.

Druk de knoppen L en R tegelijkertijd in.
Laat ze na ongeveer 1 seconde los. De spiegels stoppen automatisch, als ze volledig zijn ingeklapt.

Klap de spiegels uit door de knoppen L en R tegelijkertijd in te drukken. De spiegels blijven automatisch in de uitgeklapte stand staan met voorgaande instelling.

Resetten naar oorspronkelijke stand

Spiegels die uit positie zijn geraakt door invloeden van buitenaf, moeten eerst elektrisch in de oorspronkelijke stand worden teruggezet zodat het elektrisch in- en uitklappen weer correct werkt.

Klap de spiegels in door de knoppen L en R tegelijkertijd in te drukken.
Klap ze weer uit door de knoppen L en R tegelijkertijd in te drukken.
Herhaal de bovenstaande procedure zo nodig.

De spiegels keren terug naar de oorspronkelijke stand.

Kantelen bij parkeren

De buitenspiegels zijn omlaag te kantelen zodat u bijvoorbeeld tijdens het parkeren de kant van de weg kunt zien.

Schakel de achteruitversnelling in en druk op de knop L of R.

Let erop dat u de knop mogelijk 2 keer moet indrukken, als de kantelfunctie al was geactiveerd. Wanneer de buitenspiegel omlaaggekanteld is, knippert de knop. Wanneer u de auto uit de achteruitversnelling haalt, keert de buitenspiegel zo'n 3 seconden later automatisch terug naar de oorspronkelijke stand (die de spiegel na zo'n 8 seconden bereikt).

Automatisch kantelen bij parkeren

Dankzij deze instelling kantelen de buitenspiegels automatisch omlaag bij inschakeling van de achteruitversnelling. De omlaaggekantelde stand is vooraf ingesteld en valt niet aan te passen.

Tik op Instellingen op het hoofdscherm van het middendisplay.
Tik op My CarSpiegels en Comfort.
Kies onder Buitenspiegel kantelen bij achteruit voor Uit, Bestuurder, Passagier of Beide om te activeren/deactiveren en om te kiezen welke buitenspiegel moet worden gekanteld.

Het is mogelijk om de buitenspiegel direct terug te laten keren in de oorspronkelijke stand door 2 keer op de knop L of R te drukken.

Automatische inklapfunctie bij vergrendelen

Op het middendisplay kunt u instellen dat de buitenspiegels automatisch moeten worden in-/uitgeklapt als de auto met de sleutel wordt vergrendeld/ontgrendeld.

Tik op Instellingen op het hoofdscherm van het middendisplay.
Tik op My CarSpiegels en Comfort.
Kies Spiegel inklappen bij vergrendelen om te activeren/deactiveren.

Als de spiegels met de knoppen L en R zijn ingeklapt, moeten ze ook weer handmatig worden uitgeklapt.