• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Verkeersproblemen op de kaart

Het navigatiesysteem ontvangt informatie over verkeersproblemen en verkeersproblemen en geeft deze weer op de kaart.

 N.b.

Verkeersinformatie is niet in alle gebieden/landen beschikbaar.

De dekkingsgebieden voor verkeersinformatie worden voortdurend uitgebreid.

Via de instellingen kunt u aangeven welke verkeersspecifieke informatie op de kaart moet verschijnen.

Verkeersproblemen in de vorm van files of langzaam rijdend verkeer, wegwerkzaamheden en verkeersongelukken zijn als u ver genoeg inzoomt op de kaart te herkennen aan hun eigen symbolen.

PS-1926-Navigation Road work

Zo worden wegwerkzaamheden als volgt aangegeven. Bij grotere verkeersproblemen wordt de omvang daarvan ook met een rode lijn aangegeven naast de weg. De lijn geeft eveneens aan voor welke rijrichting het probleem geldt. Als het probleem voor beide rijrichtingen geldt, ziet u een lijn aan beide zijden van de weg.

Informatie over verkeersprobleem

Druk op het symbool voor het verkeersprobleem.
Er verschijnt een informatiekaart. De informatie kan bijvoorbeeld de positie van het verkeersprobleem bevatten met straatnaam/wegnummer en de aard/omvang/duur van het probleem.

Verkeersprobleem vermijden

Als er verkeersproblemen op de route zijn, kunt u de optie Mijden kiezen. Het systeem berekent dan een andere route.

Uitgebreide verkeersinformatie1

Als de auto een internetverbinding heeft is ook uitgebreide verkeersinformatie te ontvangen via RTTI2.

  1. 1 Geldt alleen voor bepaalde markten.
  2. 2 Real Time Traffic Information