• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Uitgebreide verkeersinformatie1 activeren en deactiveren

Wanneer de auto een internetverbinding heeft, kunt u toegang krijgen tot uitgebreide verkeersinformatie (RTTI2) in het navigatiesysteem.
RTTI is als volgt te activeren en deactiveren:
Tik op Instellingen op het hoofdscherm van het middendisplay.
Tik op NavigatieVerkeer.
Kies Real-time verkeersinformatie om RTTI te activeren (de standaardverkeersinformatie te vervangen door RTTI) of te deactiveren.
Er verschijnt een pop-upvenster met de titel Voorwaarden en een venster met de titel Gegevensuitwisseling, als het de eerste keer is dat u RTTI gebruikt.

Als bij een actieve RTTI de internetverbinding van de auto wegvalt, wordt automatisch de standaardverkeersinformatie geactiveerd. Wanneer de internetverbinding weer is hersteld, wordt RTTI opnieuw geactiveerd.

Groene lijnen deactiveren

Om de weergave van de groene lijnen voor een ongehinderde verkeersstroom te deactiveren:

Tik op Instellingen op het hoofdscherm.
Tik op NavigatieVerkeer en vink Filevrij verkeer weergeven uit.
  1. 1 Geldt voor bepaalde markten.
  2. 2 Real Time Traffic Information