• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Beschikbaarheid Polestar Connect

Om de accu langer te laten meegaan is het Polestar Connect-systeem geprogrammeerd voor uitschakeling wanneer de auto langere tijd niet wordt gebruikt.

Polestar Connect is gedurende 3 dagen volledig beschikbaar en heeft de 14 dagen daarna een beperkte beschikbaarheid; het systeem maakt één keer per uur verbinding met het netwerk. Na 17 dagen wordt het systeem uitgeschakeld om de accu langer mee te laten gaan en het is weer volledig beschikbaar zodra de auto is gestart.

 Waarschuwing

De systeemdiensten werken alleen in gebieden waar de samenwerkingspartners van Polestar Connect mobiele dekking hebben en op de markten waar Polestar Connect beschikbaar is.

Net als bij mobiele telefoons kunnen atmosferische storingen of een minder dichte zenderdekking ertoe leiden dat verbinding onmogelijk is, bijvoorbeeld in dunbevolkte regio's.