Index

Privacybeleid voor klanten

12.03.2024

1. Inleiding

Dit privacybeleid heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens door Polestar Performance AB en/of Polestar Automotive Belgium BV ("Polestar", "onze", "ons" of "wij"), met uitzondering van: 

 • de verwerking van uw gegevens met betrekking tot onze voertuigen, die wordt uitgelegd in onze Auto Privacyverklaring, en 

 • verwerking van uw gegevens in verband met onze apps, die wordt uitgelegd in onze privacyverklaring voor elke app

Wij vinden het belangrijk dat u zich altijd veilig en geïnformeerd voelt over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. In dit privacybeleid kunt u meer te weten komen over welke persoonsgegevens wij over u verzamelen en verwerken, waarom wij dat doen, hoe wij de persoonsgegevens gebruiken en hoe wij ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en welke rechten u hebt. U kunt uiteraard contact met ons of met onze functionaris voor gegevensbescherming opnemen als u vragen hebt over onze verwerking van uw persoonsgegevens. Zie contactgegevens

Dit beleid wordt voortdurend bijgewerkt om de maatregelen die Polestar neemt in verband met uw persoonsgegevens te weerspiegelen. Lees meer

2. Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

2.1 Overzicht

In dit deel informeren wij u over welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wat onze rechtsgrond voor de verwerking is, hoe lang wij uw persoonsgegevens verwerken en wie de verantwoordelijke(n) voor elk verwerkingsdoel zijn. Wij kunnen uw persoonsgegevens voor meerdere van de volgende doeleinden tegelijk verwerken. De informatie is onderverdeeld als volgt: 

 1. 1.

  Polestar-website, die informatie bevat over onze verwerking van persoonsgegevens in verband met onze chatfunctie, uw account op polestar.com en onze verwerking van persoonsgegevens die met behulp van cookies zijn verzameld. Lees meer.  

 2. 2.

  Bij het leveren van onze producten en diensten, waaronder informatie over onze verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot uw Polestar ID-accounts, uw aankoop van producten en diensten, uw reservering van een bouwslot voor een voertuig en onze wachtlijst voor dergelijke bouwsloten, reserveringen voor proefritten, reserveringen voor diensten, ons Referral programma, onze Polestar Fleet Portal, onze administratie van verzoeken i.v.m. verandering van eigendom van een voertuig en onze Guest Wi-Fi. Lees meer.  

 3. 3.

  Wanneer wij contact met u hebben, waaronder informatie over onze verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot onze klantenservice, onze contacten met u op sociale media en op de Polestar Community, onze virtuele en digitale adviesgesprekken, onze evenementen en wedstrijden en ons contact met u om u te herinneren aan niet-voltooide bestellingen. Lees meer.  

 4. 4.

  Bij de marketing van onze activiteiten, merken, producten en diensten, waaronder informatie over onze verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot marketing via telefoon, e-mail, websites, sociale media en persberichten en ons gebruik in marketingmateriaal van foto's en video's van deelnemers aan evenementen. In dit gedeelte vindt u ook informatie over onze profilering voor marketingdoeleinden. Lees meer

 5. 5.

  Bij de ontwikkeling van onze activiteiten, producten en diensten, waaronder informatie over onze verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot ons gebruik van enquêtes en marktonderzoek, de opleiding van onze werknemers en onze voortdurende werkzaamheden met betrekking tot de ontwikkeling van onze activiteiten, systemen, producten en diensten. Lees meer

 6. 6.

  E-mailanalyses. We gebruiken technologieën zoals trackingpixels of doorkliklinks wanneer we u e-mails sturen. Het doel van het gebruik van trackingpixels is om te analyseren of en hoeveel e-mails worden afgeleverd en geopend. Het doel van het gebruik van doorkliklinks is om te analyseren op welke links in onze e-mails wordt geklikt, en zo inzicht te krijgen in hoeveel interesse er is voor bepaalde inhoud. We gebruiken het resultaat om onze e-mails relevanter te maken of om ze niet langer te versturen. Wanneer u de weergave van afbeeldingen uitschakelt in uw e-mailclient, kunnen we het openingspercentage van onze e-mails niet meten met trackingpixels en wordt de e-mail niet volledig weergegeven. Als u echter op tekst- of grafische links in de e-mail klikt, kunnen we nog steeds controleren of de e-mail is geopend. Klik niet op tekst- of grafische links in e-mails als u niet wilt dat dergelijke informatie wordt verzameld en gecontroleerd.

 7. 7.

  Wanneer u solliciteert bij Polestar. Lees meer

 8. 8.

  Om te voldoen aan wetten, wettelijke verplichtingen en vrijwillige verbintenissen en in geval van vorderingen, geschillen, toezicht enz. Dit deel bevat informatie over onze verwerking van persoonsgegevens in verband met terugroepacties, vorderingen en klachten, verzoeken van betrokkenen, klachten van betrokkenen, inbreuken in verband met gegevens, geschillen, boekhouding, financiële rapportering, overdracht van gegevens in geval van fusie en overname en het delen van persoonsgegevens met autoriteiten. Lees meer

2.2 Polestar's Website

2.2.1 Webanalyse/cookies

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij bepaalde informatie over u met behulp van cookies en andere trackingtechnologieën. Dit is voor het functioneren van onze website, om de gebruikerservaring van onze website te verbeteren, om bezoekersstatistieken te verzamelen en om u relevante marketing via verschillende kanalen aan te bieden (zie meer details met betrekking tot het marketingdoel). Voor meer informatie over hoe wij cookies beheren, zie ons Cookiebeleid. Polestar Performance AB is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van web analytics/cookies. 

2.2.2 De Chat

Om met u te chatten en uw vragen te beantwoorden en u de gevraagde informatie, producten en diensten te leveren, verwerken wij uw persoonsgegevens. Lees meer over onze verwerking met betrekking tot de chat onder klantenservice . Polestar Performance AB en Polestar Automotive Belgium BV zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking met betrekking tot de chat. 

2.2.3 Uw Polestar ID account op polestar.com

Om u in staat te stellen uw account op onze website aan te maken en in te loggen en gebruik te maken van die webdiensten waarvoor een Polestar ID nodig is, verwerken wij uw naam, e mailadres, telefoonnummer, wachtwoord, relevante markt en voorkeurstaal. Onze rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens is het uitvoeren van een overeenkomst (GDPR, artikel 6.1 (b)). We blijven uw persoonsgegevens verwerken tot dertig (30) dagen nadat u uw account hebt opgezegd. Polestar Performance AB is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking met betrekking tot uw Polestar ID-account. 

2.5.1 Profilering

Om ervoor te zorgen dat marketing en andere communicatie die u van ons ontvangt relevant is voor u gezien uw specifieke situatie, combineren wij bepaalde soorten gegevens om uw persoonlijke voorkeuren te voorspellen en categoriseren wij u in een "segmentaansluiting". Een segment bestaat gewoonlijk uit 5.000-15.000 individuen met vergelijkbare voorkeuren, interesses en gedrag. Iedereen die in hetzelfde segment is ingedeeld, ontvangt hetzelfde type marketing. De segmenten die wij creëren kunnen bijvoorbeeld zijn: "mensen die de productpagina hebben bezocht, de configuratie hebben gestart en de kleur ‘Void’ hebben gekozen".   

Voor dit doel verwerken wij uw IP-adres, informatie over uw surfgedrag op onze website, bijvoorbeeld productinteresse en -configuratie, toestelinformatie, unieke online-identificatiegegevens en interactie in verband met onze advertenties op websites van derden (uw "Online Webgedragsgegevens"), in gepseudonimiseerde vorm. Als u instemt met het gebruik van cookies voor doelgerichtheid en advertenties, combineren wij uw Online Webgedragsgegevens met geaggregeerde gegevens die via cookies worden verkregen van externe dataproviders, zoals informatie over uw persoonlijke voorkeuren, demografische gegevens en inhoudsconsumptie ("Gegevens van derden"), en gegevens die u ons verstrekt wanneer u met ons in interactie treedt, zoals e-mailadres, telefoonnummer, postcode, land van verblijf, uw interesses, gekochte producten of diensten en uw interacties met ons ("Klantgegevens"). Deze gegevens bepalen uw segmentaansluiting. 

Uw segmentaansluiting kan ook worden gebruikt om zogenaamde lookalike doelgroepen te creëren, wat betekent dat wij een doelgroep creëren op basis van dezelfde kenmerken van de personen die tot een bepaalde segmentaansluiting behoren. Hierdoor kunnen wij ons richten op potentiële klanten met vergelijkbare interesses, gedrag of kenmerken als de personen die reeds interesse hebben getoond in onze producten en diensten. Met andere woorden, wij gebruiken uw segmentaansluiting om ons te richten op andere personen met dezelfde kenmerken. 

Wij zullen uw segmentaansluiting ook gebruiken om een beter algemeen begrip van u en uw behoeften te krijgen, betere klantenondersteuning te bieden en uw interacties met ons bij te houden. 

De aansluiting bij uw segment zal geen juridische gevolgen hebben of u op een vergelijkbare manier beïnvloeden. De wettelijke basis voor het plaatsen, verzamelen en toegang hebben tot de genoemde informatie uit cookies is uw toestemming, lees meer in ons Cookiebeleid. De rechtsgrondslag voor het aanmaken van profielen, het plaatsen van u in een segmentaansluiting, het creëren van lookalike doelgroepen en het versturen van marketing op basis van uw segmentaansluiting is uw toestemming voor marketing en profilering. 

3. Waar halen wij uw persoonsgegevens vandaan?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens hoofdzakelijk rechtstreeks van u, maar in sommige gevallen verzamelen wij ook persoonsgegevens uit andere bronnen, namelijk wanneer: 

 • u beslist om uw voertuig te financieren via leasing of een lening: wij verzamelen informatie over de status van uw financierings- of leasingaanvraag bij de financierings- of leasingmaatschappij. 

 • onderhoud aan uw voertuig is uitgevoerd: wij verzamelen informatie over het onderhoud dat in de werkplaats aan uw voertuig is uitgevoerd. 

 • wij de geregistreerde eigenaar moeten controleren bij de autoriteiten (Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen in België) voor terugroepacties: wij verzamelen uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres bij de autoriteit. 

 • wij een verzoek tot eigendomsoverdracht ontvangen hebben van de geregistreerde eigenaar van het voertuig: wij verzamelen het e-mailadres van de nieuwe eigenaar bij de geregistreerde eigenaar. 

 • wij enkele persoonsgegevens creëren over u, zoals het Voertuigidentificatienummer (VIN) en de individuele nummerplaat van uw gekochte voertuig. Wij kunnen ook persoonsgegevens over u waarnemen en afleiden, zoals uw online gedrag en segmentaansluiting. Lees meer

4. Delen van uw persoonsgegevens

4.1 Hoe en met wie wij uw persoonsgegevens delen

Om onze producten en diensten te leveren en om te voldoen aan wet- en regelgeving, moeten wij uw persoonsgegevens delen met anderen, waaronder andere bedrijven binnen de Polestar Groep en derden die ons helpen bij verschillende onderdelen van ons bedrijf en ons helpen onze producten en diensten te leveren. De categorieën ontvangers staan hieronder vermeld. 

 • IT-providers, bijvoorbeeld bedrijven die de noodzakelijke werking, technische ondersteuning en het onderhoud van onze IT-oplossingen beheren, 

 • Polestar filialen, 

 • Onderaannemers: post- en berichtendiensten, banken en betalingsdienstaanbieders, aanbieders van analysediensten  

 • Autoriteiten, in bepaalde omstandigheden kunnen we wettelijk verplicht zijn om informatie door te geven aan overheids- of wetshandhavingsinstanties, bijvoorbeeld de politie, de privacybeschermingsautoriteit, belastingautoriteiten, openbare rechtbanken, diensten voor de officiële inschrijving van voertuigen of handhavingsorganen. Dit kan het gevolg zijn van geldige en wettige verzoeken, zoals dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of andere juridische processen. We kunnen ook informatie vrijgeven wanneer dit nodig is om de rechten, eigendommen of veiligheid van u, ons of anderen te beschermen.

  We voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het verstrekken van informatie aan overheidsinstanties. We beoordelen elk verzoek zorgvuldig om de geldigheid en wettigheid ervan te garanderen, evenals de impact van het vrijgeven van gegevens op de personen op wie het verzoek betrekking heeft, voordat we informatie vrijgeven. We streven ernaar om uw privacy en rechten te beschermen voor zover dit wettelijk is toegestaan.

  In het geval van een verzoek van de overheid om informatie, zullen we redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen, tenzij dit bij wet of gerechtelijk bevel verboden is. Als u vragen of opmerkingen heeft bij onze werkwijze om informatie vrij te geven aan autoriteiten, kunt u contact met ons opnemen.

 • Zakelijke partners, zoals werkplaatsen, financierings- en leasemaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen, laaddiensten voor voertuigen, juridisch adviseurs, drukkerijen (marketingdoeleinden), reclamebureaus/bedrijven, marktonderzoeksbureaus, en  

 • Aanbieders van sociale media platforms. 

4.2 Verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EU/EER

Wij streven ernaar uw persoonsgegevens binnen de EU/EER te verwerken. In sommige situaties worden uw persoonsgegevens echter buiten de EU/EER doorgegeven, bijvoorbeeld wanneer wij uw informatie delen met een zakenpartner of onderaannemer die buiten de EU/EER opereert.  

Wij geven persoonsgegevens door aan de volgende landen buiten de EU/EER: de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. 

Wij zorgen er altijd voor dat hetzelfde hoge beschermingsniveau geldt voor uw persoonsgegevens volgens de GDPR, ook wanneer de gegevens buiten de EU/EER worden doorgegeven. Wat het Verenigd Koninkrijk betreft, heeft de Commissie besloten dat het een passend beschermingsniveau waarborgt (artikel 45 van de GDPR), maar voor doorgifte naar de Verenigde Staten hebben wij EU-modelclausules met alle relevante derden (artikel 46 van de GDPR) of ze zijn gecertificeerd onder het EU-VS Data Privacy Framework, de UK Extension to the EU-U.S Data Privacy Framework en/of het Swiss-U.S. Data Privacy Framework bij het Amerikaanse ministerie van Handel. Daarnaast nemen wij waar nodig aanvullende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, zoals versleuteling en pseudonimisering. 

5. Uw rechten

Hieronder vindt u een lijst van uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, vul dan dit webformulier in of neem op een andere manier contact met ons op . Als u bezwaren of klachten hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, laat het ons dan weten en wij zullen proberen u te helpen. U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit waar u woont, werkt of waarvan u denkt dat er een inbreuk heeft plaatsgevonden. In België is de toezichthoudende autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), en in Zweden is dat de Zweedse toezichthoudende autoriteit voor privacybescherming (IMY). 

5.1 Recht op informatie en een kopie van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om te weten of wij persoonsgegevens over u verwerken. Als wij dat doen, hebt u ook het recht om informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die wij verwerken en waarom wij dat doen. Verder heeft u het recht om een kopie te ontvangen van alle persoonsgegevens die wij over u hebben. 

Als u geïnteresseerd bent in specifieke informatie, kunt u dat in uw verzoek aangeven. U kunt bijvoorbeeld aangeven of u geïnteresseerd bent in een bepaald type informatie, zoals welke specifieke contactgegevens wij van u hebben, of dat u informatie wilt uit een bepaalde periode. 

5.2 Recht op correctie, bijwerking of aanvulling van onjuiste of verouderde persoonsgegevens

Als de persoonsgegevens die wij over u bewaren onjuist zijn, hebt u het recht deze te laten corrigeren. U hebt ook het recht om onvolledige informatie aan te vullen met aanvullende informatie die nodig is om de informatie correct te maken. 

Zodra wij uw persoonsgegevens hebben gecorrigeerd of aangevuld, zullen wij degenen met wie wij uw gegevens hebben gedeeld (indien van toepassing) op de hoogte brengen van de bijwerking - als dat niet onmogelijk of te omslachtig is. Op uw verzoek zullen wij u uiteraard ook vertellen met wie wij uw gegevens hebben gedeeld. 

Als u verzoekt om correctie van gegevens, hebt u ook het recht om te vragen dat wij onze verwerking beperken gedurende de tijd dat wij de zaak onderzoeken.  

5.3 Recht op verwijdering van persoonsgegevens

In sommige gevallen heeft u het recht om uw gegevens te laten verwijderen, namelijk wanneer: 

 1. 1.

  de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, 

 2. 2.

  u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking (indien van toepassing), 

 3. 3.

  de gegevens worden gebruikt voor direct marketing en u zich daarvoor afmeldt, 

 4. 4.

  u zich verzet tegen gebruik dat is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang en wij geen dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten, 

 5. 5.

  de persoonsgegevens onrechtmatig zijn gebruikt, of 

 6. 6.

  verwijdering is vereist om aan een wettelijke verplichting te voldoen. 

Als wij op uw verzoek persoonsgegevens verwijderen, zullen wij ook degenen met wie wij uw gegevens hebben gedeeld (indien van toepassing) op de hoogte brengen - als dat niet onmogelijk of te omslachtig is. Op uw verzoek zullen wij u ook vertellen met wie wij uw gegevens hebben gedeeld. 

5.4 Bezwaar maken tegen ons gebruik

U hebt het recht bezwaar te maken tegen verwerking die is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Als u bezwaar maakt tegen het gebruik, zullen wij op basis van uw situatie beoordelen of ons belang bij het gebruik van de persoonsgegevens zwaarder weegt dan uw belang bij het niet gebruiken van de persoonsgegevens voor dat doel. Als wij geen dwingende legitieme redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, zullen wij stoppen met het gebruik van de persoonsgegevens waartegen u bezwaar maakt - mits wij de gegevens niet hoeven te gebruiken om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of ons hiertegen te verdedigen. Als u bezwaar maakt tegen het gebruik, hebt u ook het recht om te verzoeken dat wij ons gebruik beperken gedurende de tijd dat wij de zaak onderzoeken.  

U hebt altijd het recht bezwaar te maken tegen en u af te melden voor direct marketing.  

5.5 Recht om uw toestemming in te trekken

U hebt het recht om uw toestemming voor een bepaalde verwerking te allen tijde in te trekken. U kunt uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen

Uw herroeping heeft geen invloed op de reeds uitgevoerde verwerking.  

5.6 Recht om beperking te vragen

Beperking betekent dat de gegevens zodanig worden gemarkeerd dat ze alleen voor bepaalde beperkte doeleinden mogen worden gebruikt. Het recht op beperking is van toepassing: 

 1. 1.

  wanneer u van mening bent dat de persoonsgegevens onjuist/onnauwkeurig zijn en u om correctie hebt verzocht. In dat geval kunt u ook vragen dat wij ons gebruik beperken terwijl wij onderzoeken of de gegevens al dan niet correct zijn. 

 2. 2.

  als het gebruik onwettig is, maar u niet wilt dat de persoonsgegevens worden gewist. 

 3. 3.

  wanneer wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, maar u ze nodig heeft om rechtsvorderingen te kunnen instellen, uitoefenen of verdedigen. 

 4. 4.

  als u bezwaar maakt tegen het gebruik. In dat geval kunt u ons verzoeken het gebruik te beperken terwijl wij onderzoeken of ons belang bij de verwerking van uw gegevens zwaarder weegt dan uw belangen. 

Zelfs als u ons heeft verzocht het gebruik van uw gegevens te beperken, hebben wij het recht deze te gebruiken voor opslag, als wij uw toestemming hebben gekregen om deze te gebruiken, om rechtsvorderingen te doen gelden of ons hiertegen te verdedigen of om iemands rechten te beschermen. Wij kunnen de gegevens ook gebruiken om redenen van zwaarwegend algemeen belang. 

Wij laten u weten wanneer de beperking afloopt. 

Als wij ons gebruik van uw gegevens beperken, informeren wij ook degenen met wie wij uw gegevens hebben gedeeld (indien van toepassing) - als dat niet onmogelijk of te omslachtig is. Op uw verzoek zullen wij u ook vertellen met wie wij uw gegevens hebben gedeeld.  

5.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een overeenkomst tussen ons, hebt u het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke ("gegevensoverdraagbaarheid"). 

6. Contacten

Polestar Performance AB is het primaire contactpunt voor betrokkenen die hun rechten willen uitoefenen en de hoofdverantwoordelijke voor het verstrekken van informatie aan betrokkenen, voor het gebruik van gegevens waarbij de verwerkingsverantwoordelijke een onderneming is in de Polestar Groep. U bent uiteraard gerechtigd om uw rechten uit te oefenen onder de GDPR met betrekking tot en tegen elke in dit beleid genoemde verwerkingsverantwoordelijke. 

De identiteit en de contactgegevens van elke verwerkingsverantwoordelijke staan hieronder vermeld. 

Polestar Performance AB is een Zweedse rechtspersoon met ondernemingsnummer 556653-3096, met postadres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Zweden, en bezoekadres Polestar HQ, Assar Gabrielssons Väg 9, 418 78 Göteborg.  

Polestar Automotive Belgium BV is een Belgische rechtspersoon met ondernemingsnummer 0737.385.783 met adres GARE MARITIME, Picardstraat 11, bus 506, 1000 BRUSSEL, België. Polestar Automotive Belgium BV is - binnen het gezamenlijke zeggenschap - in het algemeen verantwoordelijk voor marketing, verkoop en klantenrelaties, alsmede voor marktspecifieke diensten in haar markt. 

Polestar heeft voor de Polestar Groep een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die bereikbaar is via e-mail of per post, zoals hieronder uiteengezet: 

 • E-mailadres: dpo@polestar.com 

 • Postadres: Polestar Performance AB, Attentie: De functionaris voor gegevensbescherming, 405 31 Göteborg, Zweden 

Prominate Ltd. , een Britse rechtspersoon met registratienummer 07795532, met adres 21 Lombard Street, Londen, ECV3 9AH, Verenigd Koninkrijk. 

7. Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het bijgewerkte privacybeleid op onze website te plaatsen (inclusief een toelichting van de updates). Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in ons privacybeleid, zullen wij u daarvan per e-mail op de hoogte stellen. Wij raden u aan contact met ons op te nemen als u vragen hebt over het privacybeleid of over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.