Index

Polestar - Privacyverklaring voor wagens

17.06.2024

1. Inleiding

Deze privacyverklaring legt uit hoe Polestar door de wagen gegenereerde gegevens verwerkt wanneer je een Polestar-wagen en verbonden diensten gebruikt die door Polestar en zijn partners worden geleverd. Lees meer over wie we zijn en hoe je contact met ons kunt opnemen.

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn en je te informeren over hoe we je persoonsgegevens gebruiken. In deze privacyverklaring vind je informatie over de verwerking van persoonsgegevens in verband met verschillende functies van de wagen, maar je vindt hier geen uitleg over de functies zelf. Daarvoor moet je de gebruikershandleiding raadplegen. Deze verklaring heeft voorrang in geval van tegenstrijdigheden tussen de verklaring en de gebruikershandleiding met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De omvang van de gegevensverwerking is afhankelijk van het model van je wagen, de diensten waarmee je wagen is uitgerust en de diensten die je wenst te activeren. Deze verklaring beschrijft de breedst mogelijke omvang van de verwerking. Als je een ouder model hebt of als een nieuw model niet is uitgerust met een bepaalde functie, zal de gegevensverwerking in verband met die functie niet plaatsvinden.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op:

 • De levering van de internetdienst in je wagen, die wordt geleverd door een mobiele netwerkoperator die onafhankelijk is van Polestar.
 • Je gebruik van de Google Automotive Services: in Polestar-wagens is Google ingebouwd, wat betekent dat het infotainmentsysteem op het Android Automotive-besturingssysteem draait dat Google Automotive Services aanbiedt (bijv. Google Maps, Google Assistent en Google Play Store). Het infotainmentsysteem biedt ook de mogelijkheid om in te loggen met een Google-account. In deze gevallen is Google de verwerkingsverantwoordelijke en is Polestar niet betrokken bij de verwerking van je persoonsgegevens. Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie. Verder is je gebruik van de Google Automotive Services onderworpen aan de Servicevoorwaarden van Google en de Servicevoorwaarden van Google Maps.
 • Je gebruik van toepassingen en diensten van derden in de wagen: de functies die beschikbaar zijn in de Google Play Store worden aangeboden door onafhankelijke leveranciers, net zoals op een smartphone. Wanneer je voertuig verbinding maakt met een toepassing van een derde, worden je persoonsgegevens en de gegevens met betrekking tot je voertuig overgedragen aan de derde partij die de toepassing levert om de verbinding en je gebruik van de dienst van de derde partij mogelijk te maken. Raadpleeg voor meer informatie de eigen algemene voorwaarden en het privacybeleid van de dienstverleners.
 • Je gebruik van diensten van derden met toegevoegde waarde op basis van voertuiggegevens (zoals verzekeringen gebaseerd op het aantal kilometers).

Polestar heeft andere privacydocumenten die samen met deze verklaring moeten worden gelezen voor een volledig beeld van hoe je gegevens door Polestar worden gebruikt. Je kunt deze raadplegen via de onderstaande links:

2. Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

2.1 Overzicht

In deze paragraaf vind je informatie over welke persoonsgegevens we van je verwerken, voor welke doeleinden, wat onze rechtsgrondslag voor de verwerking is, hoe lang we je persoonsgegevens verwerken en wie verantwoordelijk is voor elk verwerkingsdoel. We kunnen je persoonsgegevens voor meerdere doeleinden tegelijk verwerken. De informatie over de verwerkingsactiviteiten is onderverdeeld in de volgende paragrafen:

 1. 1.
  Verkeersveiligheid en mobiliteitsmanagement: voertuigfuncties die je informeren over de toestand op de wegen en je waarschuwen voor externe gevaren, zoals gekoppelde veiligheidsinformatie, informatie over verkeersborden en intelligente snelheidsassistentie; interne reacties, zoals hulpdiensten (eCall), pechhulp; en systemen voor ongevallenonderzoek, zoals de Event Data Recorder (de "zwarte doos" van het voertuig) en de Active Safety Data Recorder. Lees meer.
 2. 2.
  Onderhoud en reparatie: verwerkingsactiviteiten met betrekking tot software-updates en foutrapportagefuncties. Lees meer.
 3. 3.
  Polestar-voertuigdiensten op afstand: verwerkingsactiviteiten die nodig zijn voor het aanbieden van Polestar Connected Services die beschikbaar zijn in de mobiele Polestar-app of op polestar.com.
 4. 4.
  Polestar-systeemapps in het voertuig: verwerking die nodig is om Polestar-systeemapps in het voertuig aan te bieden zoals de Actieradius-app, Performance-app en Luchtkwaliteit-app. Lees meer.
 5. 5.
  Contacten met jou: verwerkingsactiviteiten die nodig zijn voor klantenservice met betrekking tot het voertuig. Lees meer.
 6. 6.
  Ontwikkeling van bedrijf, producten en diensten: verwerkingsactiviteiten die nodig zijn voor de voortdurende ontwikkeling van ons bedrijf, onze systemen, producten en diensten. Lees meer.
 7. 7.
  Wettelijke verplichtingen en vrijwillige verbintenissen en in het geval van claims, geschillen, toezicht enz., verwerkingsactiviteiten die nodig zijn voor emissierapportage, het monitoren van cybersecuritydreigingen en het delen van persoonsgegevens met autoriteiten. Lees meer.

3. Waar halen wij uw persoonsgegevens vandaan?

We verzamelen je persoonsgegevens voornamelijk rechtstreeks via je voertuig, maar in sommige gevallen verzamelen we ook persoonsgegevens via andere bronnen, namelijk wanneer:

 • onderhoud wordt uitgevoerd aan je voertuig: we verzamelen informatie over het onderhoud dat aan je voertuig wordt uitgevoerd bij een Polestar service point.
 • je contact hebt met onze klantenservice (bijv. Customer Care; Customer Support): we ontvangen bijvoorbeeld informatie in het geval van een pechhulpverzoek.
 • we namens jou een verzoek ontvangen van een aan Polestar gelieerd bedrijf.
 • we de geregistreerde eigenaar moeten natrekken bij autoriteiten (Driver and Vehicle Licensing Agency) in geval van terugroepacties: we verzamelen je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres via de autoriteit.
 • we een verzoek tot eigendomsoverdracht ontvangen van de geregistreerde eigenaar van het voertuig: we verzamelen het e-mailadres van de nieuwe eigenaar via de geregistreerde eigenaar. 

  4. Delen van uw persoonsgegevens

  4.1 Hoe en met wie wij uw persoonsgegevens delen

  Om onze producten en diensten te kunnen leveren en om te voldoen aan wet- en regelgeving moeten we je persoonsgegevens delen met anderen, waaronder andere bedrijven binnen de Polestar Groep en derden die ons helpen bij verschillende onderdelen van ons bedrijf en om onze producten en diensten te leveren. De categorieën ontvangers staan hieronder vermeld.

  • Aan Polestar gelieerde bedrijven;
  • Dienstverleners van Polestar: we gebruiken anderen om ons te helpen onze Diensten te leveren (bijv. IT-dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor het operationele onderhoud en de technische ondersteuning van onze IT-oplossingen; mail- en berichtendiensten; banken en aanbieders van betalingsdiensten; aanbieders van analysediensten). Zij hebben toegang tot je gegevens voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is om deze taken namens ons uit te voeren en mogen deze gegevens niet openbaar maken of gebruiken voor andere doeleinden;
  • Diensten van anderen: je kunt met je voertuig verbinding maken met diensten van anderen, bijvoorbeeld aanbieders van auto-apps of mobiele apps en sociale media;
  • Instanties: in bepaalde omstandigheden kunnen we wettelijk verplicht zijn om informatie door te geven aan overheids- of wetshandhavingsinstanties, zoals de politie, de privacybeschermingsautoriteit, belastingdiensten, openbare rechtbanken, instanties voor officiële voertuigregistratie of handhavingsinstanties. Dit kan gebeuren in antwoord op geldige en wettige verzoeken, zoals dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of andere juridische processen. We kunnen ook informatie vrijgeven wanneer dit nodig is om de rechten, eigendommen of veiligheid van jou, ons of anderen te beschermen. We voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het vrijgeven van informatie aan overheidsinstanties. We bekijken elk verzoek zorgvuldig om de geldigheid en wettelijkheid ervan te garanderen, evenals de impact van de openbaarmaking van gegevens op de personen waarop het verzoek betrekking heeft, voordat we informatie vrijgeven. We streven ernaar om je privacy en rechten te beschermen voor zover dit wettelijk is toegestaan. In het geval van een verzoek van de overheid om informatie, zullen we redelijke inspanningen leveren om je op de hoogte te stellen, tenzij dit verboden is door de wet of een gerechtelijk bevel.Voor vragen of bezorgdheden over onze werkwijze met betrekking tot het doorgeven van informatie aan instanties kun je contact met ons opnemen.
  • Zakelijke partners, bijv. Volvo Car Corporation, werkplaatsen en servicepunten, financierings- en leasemaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen, oplaaddiensten voor voertuigen, juridisch adviseurs, reclamebureaus/-bedrijven en marktonderzoekbureaus, en;
  • Aanbieders van socialemediaplatforms.

   4.2 Verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EU/EER

   We streven ernaar je persoonsgegevens binnen de EU/EER te verwerken. Polestar is echter een bedrijf met een internationale aanwezigheid. In sommige situaties, bijvoorbeeld wanneer we je gegevens delen met een aan ons gelieerd bedrijf, een zakenpartner of onderaannemer die buiten de EU/EER opereert, worden je persoonsgegevens doorgegeven buiten de EU/EER.

   We geven persoonsgegevens door aan de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk voor hostingdiensten voor IT-systemen, IT-ondersteuningsdiensten en klantenservice.

   Ook bij doorgifte van je gegevens buiten de EU/EER zorgen we er altijd voor dat hetzelfde hoge beschermingsniveau wordt toegepast op je persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR. Wat het Verenigd Koninkrijk betreft, heeft de Commissie besloten dat het een passend beschermingsniveau biedt (artikel 45 van de GDPR), maar voor doorgifte naar de Verenigde Staten hebben we EU-modelclausules afgesloten met alle relevante derde partijen (artikel 46 van de GDPR) of ze zijn gecertificeerd onder het EU-VS Data Privacy Framework, de UK Extension to the EU-U.S Data Privacy Framework en/of het Swiss-U.S. Data Privacy Framework met het Amerikaanse ministerie van Handel. Daarnaast nemen we waar nodig aanvullende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, zoals versleuteling en pseudonimisering. Onze verwerkers die ondersteuning bieden bij het leveren van de Polestar-producten en -diensten zijn contractueel beperkt in hun mogelijkheden om je persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan het bieden van ondersteuning aan ons in overeenstemming met elke geldende gegevensverwerkingsovereenkomst.

   5. Informatiebeveiliging

   Om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en onbevoegde toegang, gebruik of openbaarmaking, hebben we technische, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen genomen, waaronder versleuteling van verzonden en opgeslagen gegevens en toegangsrechtconcepten. Helaas is geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig of waterdicht.

   6. Uw rechten

   Hieronder vind je een lijst van je rechten met betrekking tot onze verwerking van je persoonsgegevens. Als je een van je rechten wilt uitoefenen, vul dan dit webformulier in of neem op een andere manier contact met ons op. Als je bezwaren of klachten hebt over de manier waarop we je persoonsgegevens verwerken, laat het ons dan weten en we proberen je te helpen. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit waar je woont, werkt of waar volgens jou een inbreuk heeft plaatsgevonden. In Zweden is de toezichthoudende autoriteit de Zweedse toezichthoudende autoriteit voor privacybescherming (IMY).

   6.1 Recht op informatie en een kopie van uw persoonsgegevens

   Je hebt het recht om te weten of we persoonsgegevens over je verwerken. Als we dat doen, heb je ook het recht om informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die we verwerken en waarom we dat doen. Bovendien heb je het recht om een kopie te ontvangen van alle persoonsgegevens die we van je hebben.

   Ben je geïnteresseerd in specifieke informatie, geef dit dan aan in je verzoek. Je kunt bijvoorbeeld aangeven of je geïnteresseerd bent in een bepaald type informatie, zoals welke specifieke contactgegevens we van je hebben, of dat je informatie wilt uit een bepaalde periode.

   6.2 Recht op correctie, bijwerking of aanvulling van onjuiste of verouderde persoonsgegevens

   Als de persoonsgegevens die we over jou in ons bezit hebben onjuist zijn, heb je het recht om deze te laten corrigeren. Je hebt ook het recht om onvolledige informatie aan te vullen met extra informatie die nodig kan zijn om ervoor te zorgen dat de informatie correct is.

   Zodra we je persoonsgegevens hebben gecorrigeerd of aangevuld, zullen we degenen met wie we je gegevens hebben gedeeld (indien van toepassing) informeren over de aanpassing als dat niet onmogelijk of te omslachtig is. Op jouw verzoek laten we je natuurlijk ook weten met wie we je gegevens hebben gedeeld.

   Als je een verzoek indient om gegevens te laten corrigeren, heb je ook het recht om te vragen dat we onze verwerking beperken gedurende de tijd dat we de kwestie onderzoeken.

   6.3 Recht op verwijdering van persoonsgegevens

   In sommige gevallen heb je het recht om je gegevens te laten verwijderen, namelijk wanneer:

   1. 1.
    de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze verzameld hebben;
   2. 2.
    je je toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking (indien van toepassing);
   3. 3.
    de gegevens worden gebruikt voor direct marketing en je je hiervoor uitschrijft;
   4. 4.
    je je verzet tegen gebruik dat is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang en we geen dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan jouw belangen en rechten;
   5. 5.
    de persoonsgegevens onrechtmatig zijn gebruikt, of;
   6. 6.
    verwijdering is vereist om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

   Als we persoonsgegevens verwijderen naar aanleiding van jouw verzoek, zullen we ook degenen met wie we jouw gegevens hebben gedeeld op de hoogte stellen (indien van toepassing), als dat niet onmogelijk of te omslachtig is. Op jouw verzoek laten we je ook weten met wie we je gegevens hebben gedeeld.

   6.4 Bezwaar maken tegen ons gebruik

   Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen verwerking die is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Als je bezwaar maakt tegen het gebruik, zullen we op basis van jouw situatie beoordelen of onze belangen bij het gebruik van de persoonsgegevens zwaarder wegen dan jouw belangen bij het niet gebruiken van de persoonsgegevens voor dat doel. Als we geen dwingende legitieme gronden kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw belangen, zullen we stoppen met het gebruik van de persoonsgegevens waartegen je bezwaar maakt, op voorwaarde dat we de gegevens niet hoeven te gebruiken om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Als je bezwaar maakt tegen het gebruik, heb je ook het recht om te vragen dat we ons gebruik beperken gedurende de tijd dat we de kwestie onderzoeken.

   Je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen en je uit te schrijven voor direct marketing. 

   6.5 Recht om uw toestemming in te trekken

   Je hebt het recht om je toestemming voor een bepaalde verwerking op elk moment in te trekken. Je kunt je toestemming intrekken door contact met ons op te nemen.

   Je intrekking heeft geen invloed op de verwerking die al is uitgevoerd.

   6.6 Recht om beperking te vragen

   Beperking betekent dat de gegevens gemarkeerd zijn zodat ze alleen voor bepaalde beperkte doeleinden gebruikt mogen worden. Het recht op beperking is van toepassing:

   1. 1.
    als je van mening bent dat de persoonsgegevens onjuist/nauwkeurig zijn en je om correctie hebt verzocht. In dat geval kun je ook vragen dat wij ons gebruik beperken terwijl we onderzoeken of de gegevens al dan niet correct zijn.
   2. 2.
    als het gebruik onwettig is, maar je niet wilt dat de persoonsgegevens worden gewist.
   3. 3.
    als we de gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we ze verzameld hebben, maar je ze nodig hebt om rechtsvorderingen te kunnen instellen, uitoefenen of verdedigen.
   4. 4.
    als je bezwaar maakt tegen het gebruik. In dat geval kun je ons verzoeken om het gebruik te beperken terwijl wij onderzoeken of ons belang bij het verwerken van je gegevens zwaarder weegt dan jouw belangen.

   Zelfs als je ons verzocht hebt om het gebruik van je gegevens te beperken, hebben wij het recht om ze te gebruiken voor opslag, als wij je toestemming hebben gekregen om ze te gebruiken, om rechtsvorderingen te doen gelden of te verdedigen of om iemands rechten te beschermen. Wij kunnen de gegevens ook gebruiken om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

   We laten je weten wanneer de beperking verloopt.

   Als we ons gebruik van je gegevens beperken, zullen we ook degenen met wie we je gegevens hebben gedeeld op de hoogte brengen (indien van toepassing), als dit niet onmogelijk of te omslachtig is. Op jouw verzoek laten we je ook weten met wie wij je gegevens hebben gedeeld.

   6.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

   Als de verwerking gebaseerd is op je toestemming of op een overeenkomst tussen ons, heb je het recht om de persoonsgegevens die je ons verstrekt hebt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te verkrijgen en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke ("gegevensoverdraagbaarheid").

   7. Hoe kun je je privacy-instellingen bekijken en wijzigen?

   In het menu met privacy-instellingen op het middendisplay kun je het delen en gebruiken van je gegevens voor specifieke diensten in- of uitschakelen. De privacy-instellingen omvatten microfoon-, locatie- en app-machtigingen en de opties voor het delen van gegevens met Polestar en Google. In de ingebruiknamehandleiding van het voertuig heb je een eerste mogelijkheid om je privacyvoorkeuren voor het delen van gegevens met Polestar en Google in te stellen. Na het voltooien van de ingebruiknamehandleiding kun je je privacyvoorkeuren voor het voertuig beheren in Instellingen en vervolgens op Privacy tikken.

   De instellingen voor het delen van gegevens met Polestar zijn standaard uitgeschakeld. Je kunt het verzamelen van voertuiggegevens echter niet volledig afwijzen, omdat sommige voertuigservices wettelijk verplicht zijn, zoals Emergency Assistance (eCall). Lees meer over Emergency Assistance (eCall) verderop in het document.

   8. Contactgegevens en info over ons

   Polestar Performance AB (hierin "Polestar", "wij", "we", "ons" en "onze" genoemd) is de verwerkingsverantwoordelijke die je persoonsgegevens verwerkt zoals beschreven in deze verklaring. Als andere entiteiten samen met ons persoonsgegevens verwerken, als zogenaamde gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, wordt dit expliciet vermeld.

   Polestar Performance AB is ook het eerste contactpunt voor betrokkenen die hun rechten willen uitoefenen en de hoofdverantwoordelijke voor het verstrekken van informatie aan betrokkenen, voor het gebruik van gegevens waarbij de verwerkingsverantwoordelijke een bedrijf is van de Polestar Group. Je hebt natuurlijk het recht om je rechten onder de GDPR uit te oefenen met betrekking tot en tegen elke verwerkingsverantwoordelijke die in dit beleid wordt genoemd.

   De identiteit en contactgegevens van elke verwerkingsverantwoordelijke staan hieronder vermeld.

   Polestar Performance AB is een Zweedse rechtspersoon met ondernemingsnummer 556653-3096, met postadres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Zweden, en bezoekadres Polestar HQ, Assar Gabrielssons Väg 9, 418 78 Göteborg.

   Polestar Automotive Belgium BV is een Belgische rechtspersoon met ondernemingsnummer 0737.385.783 met adres GARE MARITIME, Picardstraat 11, bus 506, 1000 BRUSSEL, België. Polestar Automotive Belgium BV is - binnen het gezamenlijke zeggenschap - in het algemeen verantwoordelijk voor marketing, verkoop en klantenrelaties, alsmede voor marktspecifieke diensten in haar markt.

   Polestar heeft voor de gehele Polestar Group een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die per e-mail of de post bereikbaar is via de onderstaande contactgegevens:

   • E-mailadres: dpo@polestar.com
   • Postadres: Polestar Performance AB, T.a.v.: The Data Protection Officer, 405 31 Göteborg, Zweden

   Volvo Car Corporation is een Zweedse rechtspersoon met ondernemingsnummer 556074-3089, met adres 405 31 Göteborg, Zweden.

   9. Wijzigingen van deze privacyverklaring

   Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Wij houden je op de hoogte van eventuele wijzigingen door de bijgewerkte privacyverklaring op onze website te plaatsen (inclusief verduidelijking van aanpassingen). Als we wezenlijke veranderingen aanbrengen in onze privacyverklaring, sturen we je een kennisgeving per e-mail. We raden je aan contact met ons op te nemen als je vragen hebt over de privacyverklaring of over de manier waarop we je persoonsgegevens verwerken.