Privacyverklaring - Polestar-app

27.11.2023

1. Inleiding

Dit document beschrijft hoe Polestar uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u de mobiele app van Polestar ("Polestar-app") gebruikt.

2. Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wanneer u de Polestar-app en verbonden diensten gebruikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt. Deze privacyverklaring heeft betrekking op informatie die wordt verwerkt wanneer u de Polestar-app gebruikt. U kunt de Polestar-app gebruiken om producten en diensten te kopen, diensten te boeken en uw bestellingen of referrals te bekijken. Raadpleeg ons Privacybeleid voor klanten voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met deze activiteiten.

Aanmelding
Doel 
Aanmelden bij de Polestar-app.
Categorieën persoonsgegevens
Polestar ID, geselecteerde markt, voertuigidentificatienummer (VIN), DeviceID, door u geselecteerde voertuignaam. 
Rechtsgrond
Uitvoering van het contract (GDPR, artikel 6.1 (b)).
BEWARING
Wordt verwijderd in de app wanneer u zich afmeldt of wanneer de Polestar-app wordt verwijderd.
Verwerkingsverantwoordelijke(n)
Polestar Performance AB
Bediening van het voertuig
Doel 

Uw mobiele apparaat koppelen aan een voertuig om Polestar Connect-diensten via de Polestar app mogelijk te maken, zoals de mogelijkheid om uw voertuig op afstand te bedienen vanaf uw mobiele apparaat (bijvoorbeeld portieren ontgrendelen/vergrendelen, airconditioning op afstand starten/stoppen en meldingen van diefstalalarm ontvangen) en om de status van uw voertuig te bekijken (bijvoorbeeld batterijniveau, laadstatus en status portiersloten). 

Wanneer u de Polestar-app koppelt met uw voertuig, moet u Bluetooth en de locatieservices op uw mobiele apparaat inschakelen en ten minste "Sta eenmaal toe" voor iOS of "Elke keer vragen" voor Android selecteren. 

De laatste parkeerpositie van het voertuig en de positie van uw mobiele apparaat ten opzichte van het voertuig op een kaart bekijken. Dit is alleen lokaal zichtbaar in de Polestar-app, de locatieservices moeten ingeschakeld zijn op uw mobiele apparaat en u moet ten minste "Altijd tijdens het gebruik van de app" selecteren voor iOS of "Elke keer vragen" voor Android. De locatie van de auto kan worden verzonden naar Apple Maps, Google Maps of Waze (afhankelijk van uw keuze en besturingssysteem).

Categorieën persoonsgegevens
Naam, telefoonnummer, e-mailadres, Polestar ID, voertuigidentificatienummer (VIN), periode dat u eigenaar bent van het voertuig, abonnementsdiensten, voertuigmodel en -jaar en bijbehorende voertuigspecificaties.
Rechtsgrond
Uitvoering van het contract (GDPR, artikel 6.1 (b)).
BEWARING
Wordt verwijderd in de app wanneer u zich afmeldt of wanneer de Polestar-app wordt verwijderd.
Verwerkingsverantwoordelijke(n)
Polestar Performance AB
Digital Key
Doel 

Digital Key inschakelen voor de Polestar 2 (het voertuig detecteert wanneer het verbonden mobiele apparaat zich in de buurt van het voertuig bevindt om het te kunnen ontgrendelen zonder de Polestar-app te openen). Locatiegegevens van de positie van het mobiele apparaat worden nooit gedeeld.

Als u de Digital Key voor de Polestar 2 aanmaakt of gebruikt, moet u de machtigingen voor Bluetooth, beweging en conditie inschakelen en moeten de locatieservices op uw mobiele apparaat zijn ingesteld op "Altijd".

Categorieën persoonsgegevens
Polestar ID, voertuigidentificatienummer (VIN), Bluetooth, locatiegegevens, iBeacons, gegevens over uw beweging en conditie van uw mobiele apparaat en kentekenplaat (indien van toepassing).
Rechtsgrond
Uitvoering van het contract (GDPR, artikel 6.1 (b)).
BEWARING
Wordt verwijderd in de app wanneer u zich afmeldt of wanneer de Polestar-app wordt verwijderd.
Verwerkingsverantwoordelijke(n)
Polestar Performance AB
Detecteren
Doel 
Content van de markt presenteren in de taal die u hebt geselecteerd voor gebruik in de Polestar-app.
Categorieën persoonsgegevens
Geselecteerde markt en taal.
Rechtsgrond
Uitvoering van het contract (GDPR, artikel 6.1 (b)).
BEWARING
Wordt verwijderd in de app wanneer u zich afmeldt of wanneer de Polestar-app wordt verwijderd.
Verwerkingsverantwoordelijke(n)
Polestar Performance AB 
Klantenondersteuning
Doel 
Klantenondersteuning bieden, waaronder met u communiceren en reageren op uw vragen en verzoeken, de ondersteuningscase oplossen en diensten en informatie leveren die u hebt aangevraagd via de chatfunctie of berichtenfunctie in de Polestar-app.
Categorieën persoonsgegevens

Bij gebruik van de chat: naam, telefoonnummer, e-mailadres (opgeslagen onder accountgegevens in de app) en uw chatbericht

Bij het verzenden van een bericht: telefoonnummer, e-mailadres, Polestar ID, app-versie, naam apparaatmodel, FCM Token (token voor meldingen), OS-versie (indien van toepassing) en Vocmo AppID. 

Rechtsgrond

Ons legitieme belang om u klantenondersteuningsdiensten te bieden (GDPR, artikel 6.1 (f)).

Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe we uw belangen afwegen tegen de onze.

BEWARING
Klantenondersteunings-chats en -cases worden tot vier (4) jaar na beëindiging van de klantrelatie opgeslagen in ons Customer Relationship Management-systeem.
Verwerkingsverantwoordelijke(n)
Polestar Performance AB 
Inchecken met QR-code in de Polestar-app
Doel 
Bij het inchecken met een QR-code in de Polestar-app op een van de locaties van Polestar of Polestar Spaces, klantenondersteuning bieden, waaronder met u communiceren en reageren op uw vragen, de klantenondersteuningscase oplossen en de diensten en informatie leveren die u hebt aangevraagd.
Categorieën persoonsgegevens

Vanuit de Polestar-app: naam, e-mailadres, telefoonnummer, Polestar ID (opgeslagen onder accountgegevens in de app) en bij het scannen van de QR-code moet u toestemming geven voor toegang tot de camera van het mobiele apparaat.

Andere informatie uit andere Polestar-systemen die beschikbaar is voor Polestar-medewerkers bij het inchecken: adres, geschiedenis van uw klantenondersteuningscases, geschiedenis van onze relatie en eerdere contacten met u, informatie over de klantenondersteuningscase en alle andere persoonsgegevens die relevant zijn voor de klantenondersteuningscase.

Rechtsgrond
Uitvoering van het contract (GDPR, artikel 6.1 (b)).
BEWARING
Wordt verwijderd in de app wanneer u zich afmeldt of wanneer de Polestar-app wordt verwijderd.
Verwerkingsverantwoordelijke(n)
Polestar Performance AB 
Pechhulp via de Polestar-app
Doel 

Pechhulpdiensten leveren aan u wanneer u de contactfunctie in de Polestar-app gebruikt, bijvoorbeeld in het geval van een lekke band, defect of ongeval. Polestar Assistance kan de juiste hulp  naar u toesturen wanneer u die nodig hebt. 

U kunt Polestar Assistance ook bereiken door op de 'Connect'-knop aan het plafond van de auto te drukken, of door uw lokale Polestar Assistance Centre te bellen. Raadpleeg onze Privacyverklaring voor meer informatie.

Ga naar Polestar.com voor contactgegevens.

Categorieën persoonsgegevens

Via de Polestar-app: voertuigidentificatienummer (VIN) en uw locatie.

Afhankelijk van de aard en omvang van het verzoek kan het nodig zijn dat we aanvullende informatie verwerken die nodig is voor het leveren van de gevraagde hulp, bijvoorbeeld: contactgegevens (thuisadres, e-mailadres, telefoonnummer), verzekeringsgegevens (polis- en claimnummer), transactiegerelateerde gegevens, schadeoorzaak en informatie over de werkplaats die de reparatie uitvoert.

Rechtsgrond

Uitvoering van het contract om pechhulpdiensten te leveren (GDPR, artikel 6.1 (b)) en legitiem belang om uw verzoek te beheren (GDPR, artikel 6.1 (f)).

Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe we uw belangen afwegen tegen de onze.

BEWARING
Alleen gedeeld met de aanbieder van de pechhulp wanneer u van de service gebruikmaakt.
Verwerkingsverantwoordelijke(n)
Polestar Performance AB 
Accountgegevens en instellingen
Doel 
Accountgegevens opslaan en de geselecteerde meeteenheid, temperatuureenheid, regio en markt in de Polestar-app aanbieden.
Categorieën persoonsgegevens
Naam, e-mailadres, telefoonnummer, Polestar ID, geselecteerde meeteenheid, temperatuureenheid, regio en markt.
Rechtsgrond
Uitvoering van het contract (GDPR, artikel 6.1 (b)).
BEWARING
Wordt verwijderd in de app wanneer u zich afmeldt of wanneer de Polestar-app wordt verwijderd.
Verwerkingsverantwoordelijke(n)
Polestar Performance AB
Pushmeldingen
Doel 
U de gevraagde pushmeldingen van de Polestar-app sturen, zoals herinneringen dat het voertuig ontgrendeld is of voor komende onderhoudsbeurten of serviceafspraken.
Categorieën persoonsgegevens
Polestar ID, geselecteerde markt, voertuigidentificatienummer (VIN), DeviceID, door u gekozen voertuignaam en pushmeldingen die u wilt ontvangen.
Rechtsgrond
Uw toestemming (GDPR, artikel 6.1 (a))
BEWARING
De instellingen voor pushmeldingen worden opgeslagen totdat u pushmeldingen uitschakelt in de app.
Verwerkingsverantwoordelijke(n)
Polestar Performance AB
Analysegegevens
Doel 
Het gebruik van de Polestar-app en bijbehorende diensten meten om ons inzicht in gebruikersgedrag te vergroten, de bruikbaarheid en betrouwbaarheid te verbeteren en mogelijke storingen in de app te identificeren en te verhelpen.
Categorieën persoonsgegevens
IP-adres, geografie (stad, land, regio en continent op basis van uw IP-adres), apparaatinformatie (zoals apparaattype, apparaatcategorie, taalinstelling van het apparaat, merk van het apparaat, apparaatmodel, besturingssysteem en versie), of u bent ingelogd of niet, verbindingsstatus van het voertuig (als u uw Polestar-app hebt gekoppeld met het voertuig), voertuigmodel, voertuigjaar, eigenaarstype (wagenpark & bedrijf, privé of gast), bestellingstype (wagenpark & bedrijf, lease of contant) en gebruiksgegevens (zoals klikken in de app, gebruikte functies, bekeken pagina's en mogelijke problemen of fouten).
Rechtsgrond
Ons legitieme belang om de Polestar-app te verbeteren (GDPR, artikel 6.1 (f)).
BEWARING
Tot vijftien (15) maanden vanaf het moment van verzamelen.
Verwerkingsverantwoordelijke(n)
Polestar Performance AB

3. Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

Wij maken uw persoonsgegevens openbaar aan de volgende categorieën ontvangers, op een need-to-know basis:

  • IT-aanbieders, bijvoorbeeld bedrijven die de noodzakelijke werking, technische ondersteuning en het onderhoud van onze IT-oplossingen beheren,
  • Aan Polestar gelieerde bedrijven,
  • Onderaannemers: chat- en berichtendiensten, aanbieders van analysediensten (bijvoorbeeld Google LCC en Firebase Inc.)
  • Autoriteiten, bijvoorbeeld de politie, de privacybeschermingsautoriteit, belastingautoriteiten, openbare rechtbanken, autoriteiten voor officiële registratie van het voertuig, handhavingsinstanties.
  • Zakelijke partners, bijvoorbeeld juridisch adviseurs.
  • Aanbieders van socialemediaplatforms.

4. Overdracht van uw persoonsgegevens

We streven ernaar om uw persoonsgegevens binnen de EU/EER te verwerken. In sommige situaties worden uw persoonsgegevens echter doorgegeven buiten de EU/EER, bijvoorbeeld wanneer we uw gegevens delen met een zakelijke partner of onderaannemer die buiten de EU/EER actief is. 

We geven persoonsgegevens door aan de volgende landen buiten de EU/EER: de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Ook bij doorgifte van uw gegevens buiten de EU/EER zorgen we er altijd voor dat hetzelfde hoge beschermingsniveau wordt toegepast op uw persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR. Wat het Verenigd Koninkrijk betreft, heeft de Commissie besloten dat het een passend beschermingsniveau biedt (artikel 45 van de GDPR), maar voor doorgifte naar de Verenigde Staten hebben we EU-modelclausules afgesloten met alle relevante derde partijen (artikel 46 van de GDPR) of ze zijn gecertificeerd onder het EU-VS Data Privacy Framework, de UK Extension to the EU-U.S Data Privacy Framework en/of het Swiss-U.S. Data Privacy Framework met het Amerikaanse ministerie van Handel. Daarnaast nemen we waar nodig aanvullende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, zoals versleuteling (TLS) en pseudonimisering.

5. Uw rechten

U hebt specifieke wettelijke rechten die door de Algemene verordening gegevensbescherming worden verleend met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken. U kunt uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen onze verwerking van uw gegevens, toegang krijgen tot de gegevens die wij over u bewaren, verzoeken om rectificatie of beperking van uw gegevens, verzoeken om overdracht van uw gegevens aan een andere entiteit, verzoeken om verwijdering van uw gegevens, en u kunt ten slotte een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Raadpleeg ons Privacybeleid voor klanten voor meer informatie over uw rechten. 

U kunt dit webformulier gebruiken om uw rechten uit te oefenen. Als u andere vragen hebt over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons of onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens die vermeld staan op polestar.com/privacy-policy.

6. Contactgegevens

Polestar Performance AB is een Zweedse rechtspersoon met ondernemingsnummer 556653-3096, met postadres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Zweden, en bezoekadres Polestar HQ, Assar Gabrielssons Väg 9, 418 78 Göteborg. 

7. Wijzigingen van onze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Wij houden u op de hoogte van eventuele wijzigingen door de bijgewerkte privacyverklaring op de website te plaatsen. Als we wezenlijke veranderingen aanbrengen in onze privacyverklaring, sturen we u een kennisgeving per e-mail. We raden u aan contact met ons op te nemen als u vragen hebt over de privacyverklaring of over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken.