• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Brugerprofiler

Mange af indstillingerne, der angives i bilen, kan gemmes i en personlig brugerprofil.

Ved den første anvendelse eller efter en fabriksnulstilling er profilen Ejer forudinstalleret og aktiveret i bilen.

Ejer-profilen har administrative rettigheder og kan ikke slettes.

Tryk på PS2- 2007- Driver Profile Symbol eller initialerne øverst på midterdisplayet for at vise profiler.

Hvis en profil er aktiv, vises dens initialer øverst i midterdisplayet. Når systemet er logget ud, vises et PS2- 2007- Driver Profile Symbol-symbol i stedet.

I udlogget tilstand kan systemet anvendes som gæstebruger. Så er funktionaliteten begrænset, og data gemmes ikke mellem kørecyklusser.

Typer profiler

En brugerprofil kan have én af to roller; administrator eller bruger. Rollerne har forskellige rettigheder for, hvad der kan gøres i profilen. En profil, som har rollen bruger, kan bytte rolle til administrator. Op til 6 profiler i bilen er tilladt, og alle kan være administratorprofiler.

Automatisk profilvalg

Det er muligt at knytte nøglen til en profil. Derved vælges profilen automatisk med alle dens indstillinger, hver gang den specifikke nøgle identificeres ved oplåsning eller åbning af førerdøren.

Den seneste anvendte profil aktiveres, hvis der ikke er knyttet en nøgle til en specifik profil.

Generelt om indstillinger

Ændringer af bilens indstillinger gemmes på forskellige måder afhængigt af, hvilken kategori indstillingerne tilhører. Indstillingerne kan være personlige, globale eller tilpasset til en kørselscyklus.

Personlige indstillinger

Personlige indstillinger gemmes i en aktiv profil.

Der findes to slags personlige indstillinger:
  • Funktionsindstillinger – indstillinger, der gælder for førerstøtte, førersidens klima, førersæde, sidespejlene samt indvendig og udvendig belysning. Disse indstillinger beholder deres værdier, når der tilføjes en profil, eller hvis der logges ud af en aktiv profil.
  • Lyd- og medieindstillinger – indstillinger, der gælder for navigation, lyd- og mediesystem, apps og tilkoblede konti. Disse indstillinger går tilbage til standardindstillingerne, når der tilføjes en profil, eller hvis der logges ud af en aktiv profil.

Globale indstillinger

De globale indstillinger ændres ikke ved skift af profil. De forbliver de samme, uanset hvilken profil der er aktiveret. Eksempler på globale indstillinger er passagersidens klima, hukommelsesfunktionen for passagersædet og visse systemindstillinger.

Standardindstillinger for kørselscyklus

Nogle indstillinger vender tilbage til standardindstilling1 efter en kørselscyklus.

Det er muligt at justere værdier for disse indstillinger under kørsel. Ved næste kørselscyklus vender indstillingerne tilbage til standardværdierne.

  1. 1 Standardindstillinger kan variere afhængigt af markedet.