• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Nøglens rækkevidde

For at nøglen kan fungere korrekt, skal den befinde sig inden for en vis afstand fra bilen.

Ved manuel brug

Nøglens funktioner for fx låsning og oplåsning, som aktiveres med tryk på PS-Icon-Remote key lock/global close eller PS-Icon-Remote key for unlocking, har en rækkevidde, der strækker sig ca. 20 meter (65 fod) fra bilen.

Hvis bilen ikke bekræfter et tryk på en knap - gå tættere på og prøv igen.

Ved nøglefri brug

PS-2007-Key range
Det markerede område på illustrationen viser områder, der dækkes af systemets antenner.

Nøglefri brug kræver, at en nøgle befinder sig i et halvcirkelformet område med en radius på ca. 1,5 meter (5 fod) på begge langsider og ca. 1 meter (3 fod) fra bagklappen.

 Note

Nøglefunktionerne kan forstyrres af radiobølger i omgivelserne, bygninger, topografiske forhold og lign. Bilen kan altid låses eller låses op med nøglebladet.

Hvis nøglen fjernes fra bilen

PS2-20w07-Key not found symbol

Hvis nøglen fjernes fra bilen, mens motoren er i gang, vises advarselsmeddelelsen Bilnøgle ikke registreret Se instruktionsbog på førerdisplayet, samtidig med at der høres en lydpåmindelse, når den sidste dør lukkes.

Meddelelsen slukker, når fjernbetjeningen bringes tilbage til bilen efterfulgt af et tryk på højre rattastaturs O-knap, eller når den sidste dør lukkes igen.