• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Låse og låse op med aftageligt nøgleblad

Det aftagelige nøgleblad kan blandt andet anvendes til at låse op udefra – hvis fx bilen løber tør for strøm eller nøglens batteri er afladet.

Låse op

Når bilen låses op med nøglebladet går alarmen.
PS-2007-Unlock with removable keyblade
PS-Icon arrow 1

Træk det forreste dørhåndtag på venstre side ud til dets endeposition, så låsecylinderen bliver synlig.

PS-Icon arrow 2

Sæt fjernbetjeningen i låsecylinderen.

PS-Icon arrow 3

Drej 45 grader med uret, så nøglebladet peger lige bagud.

PS-Icon arrow 4

Drej fjernbetjeningen 45 grader tilbage til udgangspositionen. Tag nøglen ud af låsecylinderen og slip håndtaget, så bagsiden af håndtaget rører bilen igen.

Træk håndtaget ud.
Døren åbnes.

 Note

Når døren låses op med nøglebladet og derefter åbnes, udløses alarmen.

Låse

Dørene har en låseomstilling ved gavlen, som skal trykkes ind ved hjælp af nøglebladet - derefter er de mekanisk låst/spærret mod åbning udefra.

Dørene kan stadig åbnes indefra.

PS-2007-Manual locking
Manuel låsning af dør.
Tag det aftagelige nøgleblad ud af nøglen. Stik nøglebladet ind i hullet for låseanordningen, og tryk fjernbetjeningen helt i bund, ca. 12 mm (0,5 tomme).
PS-Icon grey square ADøren kan åbnes både ude- og indefra.
PS-Icon grey square BDøren er spærret mod åbning udefra. For at vende tilbage til position A skal dørens indvendige håndtag åbnes.

 Note

  • En dørs låseanordning låser kun den aktuelle dør - ikke alle døre samtidigt.
  • En manuelt låst bagdør med aktiveret børnesikring kan ikke åbnes hverken udefra eller indefra. Døren kan da kun låses op med nøglens knapper, centrallåseknappen eller Polestar Connect.