• Håndbog
  • Videogalleri
  • Softwareopdateringer

Låse og låse op med nøgle

Med nøglens knapper kan låsning og oplåsning af døre, og bagklap foretages samtidigt.
PS-2007-Key with buttons

Låse med nøgle

Tryk på nøglens PS-Icon-Remote key lock/global close-knap for at låse bilen.

For at låsesekvensen kan aktiveres, skal samtlige døre være lukket. Hvis en af dørene eller bagklappen er åben, låses og alarmtilkobles disse først, når de lukkes. Alarmsystemets bevægelsessensor aktiveres, når dørene og bagklappen er lukket og låst.

 Note

Vær opmærksom på risikoen for at låse nøglen inde i bilen.

  • Hvis en nøgle efterlades i bilen, deaktiveres den ved låsning af bilen og aktivering af alarmen med en anden gyldig nøgle. Også funktionen "Blokeret låsestilling" deaktiveres. Den efterladte nøgle aktiveres igen, når bilen låses op.

Lås når bagklappen er åben

 Note

Hvis bilen er låst, og bagklappen stadig er åben, skal du sørge for, at nøglen ikke efterlades i lastrummet, når klappen lukkes og hele bilen er låst1.

Låse op med nøgle

Tryk på nøglens PS-Icon-Remote key for unlocking-knap for at låse bilen op.

Automatisk genlåsning

Hvis ingen af dørene eller bagklappen åbnes inden 2 minutter efter oplåsning, låses de automatisk. Denne funktion mindsker risikoen for, at bilen utilsigtet efterlades ulåst.

Når nøglen ikke fungerer

 Note

Forsøg altid at gå tættere på bilen, og prøv igen for at låse op.

Hvis låsning eller oplåsning med nøglen ikke fungerer, kan dens batteri være brugt op. Førerdøren skal så låses eller låses op med det aftagelige nøgleblad.

  1. 1 Hvis nøglen befinder sig inde i bilen, låses bagklappen ikke, når den lukkes.