Nyheter

Forskningsprojekt: FAD-EV

När vi publicerade LCA-rapporten för vår elektriska fastback Polestar 2 bestämde vi oss för att lägga alla kort på bordet. En livscykelanalys görs för att ge en helhetsbild av koldioxidavtrycket för en bil över hela dess livslängd. Eftersom vi tycker att det är viktigt med transparens, och eftersom vi sitter med så fina kort på hand, har vi valt att lägga korten på bordet igen.

Forskningsprojektet FAD-EV (Framtida Adaptiv Design för Elfordon) undersöker möjligheterna med att använda LCA-rapporten för att utveckla affärsmodeller inom cirkulär ekonomi. Projektet, som startades i september, kommer att fortgå under två år och genomförs i samarbete med forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden) och andra industripartners som till exempel Volvo TrucksFinansieringen kommer från Energimyndigheten.

Detta projekt använder data från LCA-rapporten för Polestar 2 på flera olika sätt. Ett av dem är att undersöka hur designprocessen kan omformas för att skapa produkter som är mer hållbara över sin livslängd. Exempelvis genom användning av modulär design, som innebär att komponenter som lätt slits ut eller blir föråldrade kan bytas ut eller uppgraderas på ett enkelt sätt. Istället för att bara fokusera på var beståndsdelar och material kommer ifrån eller hur de kan återvinnas, syftar projektet till att undersöka hur optimalt en produkt kan utnyttjas när den väl är producerad. Med andra ord: att förbättra användandet, underhållet och möjligheten till uppgraderingar.

Korten är, återigen, på bordet.

Relaterat

Besläktade själar: Circulor

Circulor är ett företag som med hjälp av blockchain-teknik spårar material och hjälper företag att åstadkomma mer hållbara och transparenta leveranskedjor. Vi pratade med Circulors vd och medgrundare Doug Johnson-Poensgen om spårbarhet som tjänst, om att säkerställa ansvarsfull materialförsörjning, och om den livscykelanalysrapport (LCA) som Polestar har publicerat.

Polestar © 2021 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: