• Manual
 • Videogalleri
 • Mjukvaruuppdateringar

Använda röststyrning

Google Assistent gör det möjligt att med rösten styra olika funktioner i bilen eller exempelvis be om information, som t.ex. en väderprognos.

Att starta Google Assistent

Det går att starta Google Assistent på tre olika sätt genom att

 • säga röstkommandot "Ok Google" eller "Hey Google"1
 • trycka ett kort tryck på rattknappen för röststyrning PS-1926-Voice control button
 • trycka på mikrofonen i centerdisplayen PS2-2007-Google Assistant microphone icon.

Systemet visar att det är aktivt och lyssnar genom en kort ljudsignal2 och en grafisk bekräftelse i centerdisplayen.

Exempel på röststyrning

Efter systemet startats är det möjligt att med fritt tal be om olika saker. Här följer några exempel på hur man kan styra med rösten.

 • "Navigera hem" – Tar fram vägbeskrivning till den adress som lagrats i Maps som hemadress för det Google-konto med vilket man är inloggad.
 • "Läs upp mina meddelanden" – Läser upp textmeddelanden som skickats till telefonen.
 • "Höj temperaturen" – Höjer temperaturen i kupén.
 • "Spela musik" – Spelar upp musik i vald mediaapp.

Att vara inloggad med ett Google-konto gör att assistenten blir mer personligt anpassad när bilen är uppkopplad. Det är t.ex. möjligt att ringa upp kontakter som lagrats på contacts.google.com eller efterfråga vad som finns inlagt i Google-kalendern.

 OBS

Google Assistent finns ännu inte på alla språk. Läs mer på support.google.com för tillgänglighet eller, om möjligt, prova ett annat språk.

 OBS

Instruktionerna ovan är allmänt beskrivna och inbegriper tredjepartsleverantörer. Tillgänglighet, förfarande och funktionalitet kan komma att ändras eller variera.
 1. 1 "Hey Google" fungerar endast på vissa språk.
 2. 2 Då röstkommando används för att starta systemet hörs ljudsignalen endast om man gör en paus innan man fortsätter uppmaningen.