• Manual
 • Videogalleri
 • Mjukvaruuppdateringar

Ansluta till Wi-Fi-nätverk

Det går att ansluta bilen till ett externt Wi-Fi-nätverk om så önskas.

Om bilen står parkerad t.ex. utanför ett hus där det finns ett Wi-Fi-nätverk eller om du delar ut internet via mobiltelefonen går det att koppla upp bilen mot det nätverket.

Om du delar ut internet via mobiltelefonen, tänk då på att först aktivera internetdelning på telefonen.

För att ansluta bilen till ett Wi-Fi-nätverk, gör följande:
Gå till appvyn PS2_2007_App view symbol och öppna därefter inställningar PS2_2007_Settings symbol.
Välj Nätverk och internet.
Tryck på raden för Wi-Fi för att få upp en lista över tillgängliga nätverk.
Välj önskat nätverk, skriv in lösenord och anslut.

 OBS

Här är de kända kraven för Wi-Fi-åtkomstpunkterna för att vara tillgängliga för användning för Android:

 • WPA2 med lösenord (CCMP).
  • Ett lösenord krävs.
 • Ej tillåtet/möjligt:
  • Nätverk utan kryptering (öppet nätverk).
  • WPA3.
  • WEP.
  • WPA (med TKIP).
  • WPS (Wi-Fi Protected Setup)-aktiverade routrar. Gäller även om det är en WPA2-anslutning (de flesta routrar som används i hemmet har WPS aktiverat). Om din hemrouter har WPS-funktionalitet aktiverad, kommer den inte vara tillgänglig på grund av den begränsade säkerheten i WPS-åtkomsthantering. För att ansluta till WPA2-nätverk med WPS, inaktivera WPS i routern.