• Manual
 • Videogalleri
 • Mjukvaruuppdateringar

Använda trådlös laddare*

På gummiplattan under centedisplayen finns en trådlös laddare som gör det möjligt att ladda Qi-certifierade eller Qi-kompatibla enheter trådlöst, t.ex. en telefon.​
PS2-2007-Qi logo

En förutsättning för att enheten ska kunna laddas är att den har stöd för trådlös laddning och att den är Qi-certifierad, alternativt Qi-kompatibel. Kontakta tillverkaren för din enhet för att ta reda på om den är Qi-certifierad.

 Varning

Trådlös laddning kan påverka funktionen hos en pacemaker eller andra inopererade medicinska enheter. Om du har en sådan rekommenderas att du rådgör med läkare innan användning av det trådlösa laddsystemet.

Aktivera och deaktivera den trådlösa laddaren

Den trådlösa laddaren är aktiverad vid fabriksinställning. Ibland kan det vara användbart att deaktivera laddaren om du t.ex. vill lägga din telefon på gummiplattan utan att samtidigt ladda den. För att deaktivera och aktivera den:
Gå till inställningar PS2_2007_Settings symbol längst ner i centerdisplayen och tryck sedan på Reglage.
Justera reglaget vid Trådlös telefonladdare.

Ladda en enhet med den trådlösa laddaren

PS2-23w17-Wireless Phone Charger
Trådlös laddare under centerdisplayen.
Kontrollera att laddaren är aktiverad.
Ta bort alla andra föremål från laddaren.
Placera enheten som ska laddas i mitten av laddaren.
Enheten börjar laddas och symbolen PS2-2007-Wireless phone charging symbol visas högst upp i centerdisplayen.

 Viktigt

Undvik att förvara kort eller andra föremål med NFC (Near Field Communication), t.ex. bankkort för kontaktlös betalning, tillsammans med enheten som ska laddas. Det stör laddningen och kan skada den typen av föremål.

 OBS

 • Laddningsförfarandet kan upplevas olika beroende på vilken typ av enhet som laddas. Det kan t.ex. ta olika lång tid innan laddning startas eller innan enheten är fulladdad.
 • Enheter kan bli varma under laddning. Detta är normalt.

Om enheten inte laddar:

 • Kontrollera i centerdisplayen att laddaren är aktiverad.
 • Kontrollera att laddaren är fri från övriga föremål.
 • Kontrollera att enheten har stöd för trådlös laddning (Qi).
 • Lyft upp enheten och placera den åter i mitten av laddaren.
 • Ta bort eventuellt skal eller skydd från enheten.
 • Kontrollera att bilen är igång.
 • Kontrollera att enheten inte har glidit av laddaren under körning.
 • Om någon av dörrarna öppnas avbryts laddningen i några sekunder.
 • Om enhetens temperatur blir för hög under laddning stängs laddfunktionen av.
 • Inaktivera funktionen för NFC (Near Field Communication) om enheten har det.

Om föremål på laddaren förhindrar laddningen visas ett meddelande i centerdisplayen.

 Viktigt

Håll enhet och laddare fri från andra föremål under laddning för att undvika överhettning.
 1. * Tillval/tillbehör.