Integritetsmeddelande – Journey Log-appen

Det här dokumentet beskriver hur Polestar behandlar dina personuppgifter när du använder appen Journey Log (”Journey Log”).

Vilka är vi

Polestar Performance AB, en svensk juridisk person med registreringsnummer 556653-3096 och adress Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31, Göteborg, i det följande kallad "Polestar", "vi" och "vår", är den personuppgiftsansvariga som kommer att behandlar dina personuppgifter så som beskrivs nedan.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

Journey Log och dess anslutna tjänster innebär behandling av följande kategorier av personuppgifter:

 • För att använda funktionerna i Journey Log måste du ange en e-postadress för provisionering (konfigurering av tjänsten för en specifik användare) och export av resdata.

 • När du använder Journey Log samlar vi in följande uppgifter för att korrekt kunna tillhandahålla tjänsten:

Positionsinformation:

 • Latitud/longitud

 • Höjd över havet

 • Riktning

Elförbrukning:

 • Laddningsstatus (återstående Wh) – Metadata med förbrukningsinformation

 • Fordonsspecifik batterikapacitet (kWh) – Metadata med förbrukningsinformation

 • Momentan laddningshastighet (effekt, mW) – Metadata med förbrukningsinformation

Data för att identifiera när en resa startar och slutar:

 • Parkeringsbromsstatus

 • Växelväljarstatus

Användaradministration:

 • Unikt användar-ID (anonymiserat men kopplat till användarens e-postadress)

 • Användarens e-postadress – För provisionering och export av resdata till användaren

Vi använder denna information för att kunna tillhandahålla tjänsten JourneyLog, vars syfte är att förse användaren med en historisk tidslinje över kategoriserade resor. Denna historik kan till exempel användas för att förenkla skatteredovisningen. Den rättsliga grunden för denna uppgiftsbehandling är ditt samtycke.

Inspelade resor lagras i 1 år och raderas sedan automatiskt.
När du stänger av tjänsten raderas dina uppgifter, inklusive dina personuppgifter, efter nittio (90) dagar.

 • För att vi ska kunna förbättra appen används Google Analytics för att övervaka tjänsten och erhålla förslag på förbättringar. Följande uppgifter samlas in:

  • När användaren använder appen för första gången

  • När användaren loggar in

  • När användaren aktiverar eller inaktiverar spårning i appen

  • När användaren påbörjar en resa

  • När användaren avslutar en resa

  • När användaren tittar på en resa i appen

  • Kraschrapporter för appen

  • Enhetstyp (Polestar-modell + Android-version)

  • App-ID

 • Vi behandlar även dina personuppgifter för att få insikter i hur Journey Log används och förbättra din upplevelse av dessa tjänster. Den rättsliga grunden för denna uppgiftsbehandling är vårt berättigade intresse av att förbättra användningen och upplevelsen av reseloggen.

 • För forsknings- och utvecklingsändamål i syfte att bättre förstå hur vi kan förbättra våra produkter och tjänster och vilka nya produkter och tjänster som ska utvecklas, använder vi ett datadrivet tillvägagångssätt för att informera om inriktningen för utvecklingen av produkter och tjänster. Behandlingen utgörs av ett brett spektrum av analyser, modellering och forskning som utförs av våra analytiker och datavetare. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse (art. 6.1.f i GDPR). Där så är möjligt begränsar vi analyserna till anonymiserade eller pseudonymiserade uppgifter. Behandlingen inkluderar inte något automatiskt beslutsfattande, såsom profilering av dig.

Vilka vi delar dina personuppgifter med

Vi delar dina personuppgifter med följande kategorier av tredje part, grundat på deras behov av dem:

Behandling av andra parter (biträden)

Våra personuppgiftsbiträden som levererar Polestar-appen, som är begränsade via kontrakt beträffande deras möjlighet att använda dina personuppgifter för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänster till oss enligt alla gällande avtal om databehandling.

 • WirelessCar Sweden – leverantör av uppkopplingstjänst, webbhotell

 • Amazon Web Services Ireland Limited och deras underbiträden (Europeiska Unionen) – webbhotell

 • Google Ireland Limited och dess underbiträden, datacenter Europe-west1 (Belgien) https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html; dataöverföring även till Google LLC, USA, under de standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen, tillgängliga här) – följande Google Firebase-tjänster används av Journey Log-appen:

  • Molnfunktioner

  • Firebase-autentisering

  • Firebase Crashlytics

  • Firebase realtidsdatabas

  • Firebase fjärrkonfiguration

Dina rättigheter

Du har specifika lagstadgade rättigheter enligt GDPR avseende de av dina personuppgifter vi behandlar. Du kan återkalla ditt samtycke eller invända mot vår behandling av dina uppgifter, få tillgång till de uppgifter vi har om dig, begära rättelse av dina uppgifter eller begränsning av behandlingen av dem, begära att få dina uppgifter överförda till en annan organisation samt begära att vi raderar dina uppgifter. Du kan även lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för skydd av personuppgifter.

Du hittar mer information om dina rättigheter i vår integritetspolicy.

Kontaktinformation

För att utöva dina rättigheter kan du använda webbformuläret som finns här. Om du har några andra frågor angående skydd av personuppgifter hos Polestar kan du kontakta oss via vårt personuppgiftsombud, se Integritetspolicyn.