Index

Cookie-policy

2024.02.08

1. Introduktion

Denna cookiepolicy omfattar behandling av personuppgifter som samlats in av Polestar Performance AB ("Polestar", "vi", "oss") via cookies eller liknande teknik när du besökt vår webbplats, se kontaktuppgifter nedan.

Vår webbplats använder cookies och liknande teknik för att förbättra din surfupplevelse, personanpassa innehåll och annonser, tillhandahålla funktioner på sociala medier och analysera vår trafik.

Denna policy uppdateras fortlöpande för att återspegla de åtgärder som Polestar genomför i relation till dina personuppgifter.

1.1 Cookies och pixlar

Cookies kan spara information om dig, dina preferenser eller din enhet, men identifierar i regel inte direkt dig som person. Vi använder bara cookies som är strikt nödvändiga för att vår webbplats ska fungera korrekt. För optimal upplevelse och personanpassat innehåll använder vi funktionella cookies, prestandacookies och cookies för riktad marknadsföring med ditt samtycke. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar vissa typer av cookies, men detta kan att påverka din upplevelse av webbplatsen.

Cookies är små sparade textfiler på din enhet som hjälper oss att förbättra din användarupplevelse och förstå vad du är intresserad av. Vi har en cookiesintegritetsfunktion som gör det möjligt för dig att bestämma vilka cookies som ska sparas. Vi använder en cookie för att komma ihåg dina val, så du behöver uppdatera dessa om du raderar alla dina cookies eller använder en annan enhet eller webbläsare.

Vi använder även pixeltaggar, som är små grafiska filer som laddas ned från respektive tjänsteleverantörs servrar när en användare går in på vår webbplats.

 • Förstapartscookies

Förstapartscookies är cookies som vi, eller en tjänsteleverantör som vi anlitar, placerar på webbplatsen och som du interagerar med om du fortsätter att använda vår webbplats.

 • Tredjepartscookies

Tredjepartscookies är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker, och gör det möjligt för andra bolag att samla in information om din onlineaktivitet från flera olika webbplatser.

 • Lokal lagring

En lokal lagring är en fil som en webbplats skapar på din enhet. Lokal lagring har samma funktion som cookies. Till skillnad från cookies har lokal lagring inget utgångsdatum och alla data är kvar tills de manuellt raderas av användaren eller webbplatsen. Data som sparats med hjälp av lokal lagring kan raderas via webbläsarinställningarna. Det är bara skript på samma domän som kommer åt information som sparats ned hjälp av lokala lagring.

2. Cookies och liknande teknik

Vissa cookies är strikt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera - dessa är alltid på när du besöker vår webbplats. Den rättsliga grunden för att använda strikt nödvändiga cookies är vårt berättigade intresse av att tillhandahålla dig en fungerande webbplats. Vi klassificerar andra cookies som funktionella cookies, prestandacookies och cookies för riktad marknadsföring. För dessa behövs ditt samtycke och du kan välja att slå på eller stänga av dem.

Vi behandlar dina geoplatsdata i form av din IP-adress för att säkerställa att vi kan förse dig med de tjänster som är närmast din aktuella plats. Denna funktion används på hela vår webbplats.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke i . Om du vill kontakta oss om dessa data eller andra personuppgifter som rör dig som vi behandlar, vänligen fyll i vårt webbformulär.

2.1 Strikt nödvändiga

Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. De sparas automatiskt när webbplatsen eller en särskild funktion begärs, om du inte har avaktiverat cookies i dina webbläsarinställningar.

2.2 Funktions-

Dessa cookies använda för att göra din slutanvändarupplevelse av surfningen mer personanpassad. De är anonyma och spårar inte webbläsaraktivitet på andra webbplatser.

2.3 Performance

Dessa cookies används för att se hur du interagerar med vår webbplats. Detta hjälper oss att förbättra prestandan och anpassa innehållet till dina intressen. För att kunna göra detta använder vi tjänster som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer som får information om din användning av vår webbplats. Tredjepartsleverantörerna får även, för egna syften, kombinera dessa data med andra data som de har fått från dig och möjligen från annat håll.

2.4 Målanpassning och annonsering

Dessa cookies kan ställas in av våra annonspartner, via vår webbplats, och kan användas för att skapa en användarprofil baserat på ditt beteende på vår webbplats för att visa dig relevanta annonser på andra webbplatser. De fungerar genom att tydligt identifiera din webbläsare eller din enhet. Om du inte tillåter dessa cookies kommer du inte att se våra riktade annonser på andra webbplatser (men du kan fortfarande se annonser som inte är riktade).

3. Delning av dina personuppgifter

3.1 Hur och till vem vi delar dina personuppgifter

För att tillhandahålla våra tjänster och för att följa lagar och förordningar behöver vi dela dina personuppgifter med andra, inklusive med andra bolag inom Polestar-koncernen och tredjeparter som bistår oss i olika delar av vår affärsverksamhet och hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster. I tabellerna ovan hittar du information om vilka tredjepartscookies vi använder, och nedan hittar du även en förteckning över de olika kategorierna av mottagare.

 • IT-leverantörer, t.ex. företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar,

 • Polestars dotterbolag,

 • Underleverantörer: chattjänster, banker och leverantörer av betaltjänster, leverantörer av analystjänster,

 • Myndigheter, t.ex. polisen, tillsynsmyndigheter, allmänna domstolar, verkställighetsorgan,

 • Affärspartner, t.ex. juridiska rådgivare, försäkringsbolag, och

 • Leverantörer av sociala medieplattformar.

3.2 Behandling av dina personuppgifter utanför EU/EEA

Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. De av dina personuppgifter som samlas in med hjälp av cookies eller liknande teknik på Polestars webbplatser kommer dock att överföras utanför EU/EES i vissa situationer, till exempel när vi delar din information med en affärspartner eller underleverantör som verkar utanför EU/EES.

Vi överför personuppgifter till följande länder utanför EU/EES: USA och Storbritannien. Våra affärspartner har servrar i olika länder, och beroende på antalet webbplatsanvändare och andra faktorer kan de tjänster som använder cookies komma från vilket som helst av dessa länder.

Vi säkerställer alltid att samma höga skyddsnivå gäller för dina personuppgifter enligt GDPR, även när uppgifterna överförs utanför EU/EES. När det gäller Storbritannien har kommissionen beslutat att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå (artikel 45 i GDPR). När det gäller överföringar till USA eller andra tredjeländer har vi ingått standardavtalsklausuler med relevanta tredje parter (artikel 46 i GDPR) eller så är de certifierade inom ramen för dataskydd mellan EU och USA, tillägget av Storbritannien till ramen för dataskydd mellan EU och USA och/eller ramen för dataskydd mellan Schweiz och USA enligt USA:s handelsdepartement. Dessutom vidtar vi vid behov ytterligare tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, såsom kryptering (TLS) och pseudonymisering.

3.3 Google

Vi använder Google Analytics för att skapa en bättre tjänst för kunden, för att effektivt nyttja våra resurser och för att bygga upp empati för våra kunders behov. När vi använder Google Analytics använder vi en inställning på serversidan för bättre integritetskontroll.

Konfigurering av Google Analytics på Polestar:

 • Styrning: Alla möjliga onlinespårningstjänster som läggs till i någon del av polestar.com läggs till via Google Tag Manager (GMT har laddats ned på webbplatsen och utför inte själv någon spårning. Syftet är enbart att centralisera hanteringen av all spårning från alla säljare). Det finns begränsningar i Google Analytics för hur länge användardata (dvs icke-aggregerade data) får sparas, och data som är äldre än 14 månader raderas därför.

 • Respekterande av användarnas spårningsval: Alla taggar i GMT går via ett test-/frågor och svar-förfarande som ser till att de följer användarens inställningar för cookiesamtycke och att Google Analytics cookies endast aktiveras efter det att användaren har godtagit de cookies som förekommer i webbplatsens cookiebanner.

 • Anonymisering: Vi anonymiserar kunddata innan de kommer till Googles servrar. Detta sker på fler sätt. För det första har konfigurationen av Google Analytics på Polestars webbplats ställts in för att inte skicka några användar-ID eller personuppgifter (i spårningspaket eller av misstag i URL:er) och inte spara eller behandla metadata som IP-adresser. För det andra skickar Polestar först Google Analytics data från en användares webbläsare till en proxyserver (ett GTM-system på serversidan under Polestars kontroll) innan det når Google Analytics. Detta gör att vi kan ta bort information innan den skickas till Google Analytics. Detta inkluderar halvanonymisering av IP-adresser. Vi tar bort den andra halvan av en IP-adress så att vi kan analysera geografiska data på landsnivå, men kraftigt minska Googles möjlighet att peka ut enskilda användare för andra syften.

De platser där behandlingen för Google Analytics sker är Storbritannien, baserat på hur adekvat beslutet är, och USA, baserat på certifiering inom ramen för dataskydd mellan EU och USA, tillägget av Storbritannien till ramen för dataskydd mellan EU och USA och/eller ramen för dataskydd mellan Schweiz och USA enligt USA:s handelsdepartement.

3.4 Meta

Facebooks Ads Pixel är en bit kod som tillhandahålls av Meta. Den gör det möjligt för oss att spåra och mäta hur effektiva våra annonskampanjer på Metas plattformar är. Den hjälper oss att förstå hur användare interagerar med vår webbplats efter att ha sett våra annonser på Facebook och gör det möjligt för oss att optimera våra marknadsinsatser och leverera mer relevant innehåll till våra kunder. De data som samlas in med hjälp av Facebooks Ads Pixel används i riktade syften, som gör det möjligt för oss att skräddarsy vår annonsering baserat på användarnas beteende och preferenser.

De typer av personuppgifter som Facebooks Ads Pixel samlar in inkluderar information om enheten (typ av enhet, operativsystem och unika enhetsidentifierare), IP-adress och cookiedata (unik cookie-data).

När en Facebook-användare tidigare har klickat på en av våra annonskampanjer och senare återvänder till vår webbplats samlas personuppgifter in för att tillhandahålla exakta data om antalet användare som har utsatts för olika annonskampanjer på Facebook och som till följd av detta har konverterat. De data som samlas in vid ifyllandet av formulär kan inkludera namn, e-postadress, telefonnummer, geografiska data: stad, distrikt/region, postnummer och land, födelsedatum och externt ID,

De platser där behandlingen för Facebook Ads Pixel sker ligger i Europeiska unionen och i USA, baserat certifiering inom ramen för dataskydd mellan EU och USA, tillägget av Storbritannien till ramen för dataskydd mellan EU och USA och/eller ramen för dataskydd mellan Schweiz och USA enligt USA:s handelsdepartement.

4. Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till funktionella cookies, prestandacookies eller cookies för riktad marknadsföring i . Sparade cookies kan också raderas när som helst i systeminställningarna i din enhet och/eller webbläsare. Lokalt lagrad data kan raderas via dina webbläsarinställningar. Notera att funktionaliteten och antalet funktioner kan begränsas om du blockerar cookies eller liknande teknik eller inte samtycker till att de används. För mer information om dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter och kontaktuppgifter för ytterligare information och klagomål samt för kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud, vänligen besök vår integritetspolicy för kunder.

5. Kontakt

Polestar Performance AB är en svensk juridisk person med organisationsnummer 556653-3096, med postadress Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Sverige, och besöksadress Polestar HQ, Assar Gabrielssons Väg 9, 418 78 Göteborg.