Med null som målsetting: plan for en klimanøytral bil i 2030

Det sies at en reise på tusen mil begynner med et enkelt skritt. Vi har allerede brutt med konvensjonene i bilbransjen og er fast bestemt på å sette fart på overgangen til en mer bærekraftig fremtid. Nå legger vi ut på vår største reise så langt: Vi utfordrer oss selv til å skape en klimanøytral bil innen 2030 ved å redusere utslippene i hele forsynings- og produksjonslinjen.

Dette er en historisk og spennende tid for bilprodusenter, en mulighet til å gripe sjansen og gjøre ting på en bedre måte.
Fredrika Klarén

Vi kaller det Prosjekt Polestar 0.

Prosjektet ble kunngjort for verden i Polestars første årsrapport noensinne. Det innebærer et løfte om å fjerne alle utslipp i hele forsyningskjeden og under produksjonen av bilen. Så lenge det ikke finnes kompensasjonsløsninger med dokumenterte resultater, vil vi se på slike løsninger som en siste utvei. I stedet vil vi fokusere på å redusere utslipp der vi kan, enten direkte eller indirekte. Dette betyr av alle deler i Polestars forsyningskjede må nå målene våre uten å ty til kompensasjon i form av treplanting eller andre metoder som er avhengige av planters CO2-opptak. Det endelige målet er en bil som ruller ut gjennom fabrikkporten med et karbonfotavtrykk lik null.  

Prosjekt Polestar 0 vil kjennetegnes av et innovativt og sirkulært design, med sirkulære batterier, resirkulerte materialer og fornybar energi i hele forsyningskjeden.

Dette har aldri blitt gjort. Det er en utfordring. Og vi har ni år på oss til å få det til å virke.

Et avgjørende første trinn på reisen er fullstendig transparens. Uten transparens ville alt det andre vi gjør, være meningsløst. Derfor vil vi fra nå av publisere en bærekraftserklæring for alle Polestar-modeller på selskapets nettsted og våre Polestar Spaces. Til å begynne med vil de oppgi karbonfotavtrykk og sporede risiko-materialer. Det samme vil bli gjort for alle fremtidige modeller. Flere parametere, som fornybare materialer, vil bli tatt inn i produktmerkingen etter hvert. Andre tiltak omfatter driften av en av de mest miljøansvarlige bilfabrikkene i Kina, drevet med 100 % fornybar elektrisitet.

"Som elbilprodusent trenger vi ikke tenke på forbrenningsmotorer som avgir giftige avgasser, men det betyr ikke at jobben vår er gjort. Nå må vi fokusere hele innsatsen vår på å kutte utslipp i forsyningskjeden og i produksjonen av bilene våre. Dette er en historisk og spennende tid for bilprodusenter, en mulighet til å gripe sjansen og gjøre ting bedre. For første gang kan vi våge å drømme om en fremtid med klimanøytrale, sirkulære, men likevel vakre biler, og menneskers rett til renere luft å puste i", sier Polestars bærekraftsjef Fredrika Klarén. 

Vi i Polestar drives av pågangsmot. Vi vet at vi har veldig mange mil igjen før vi når nullutslipp. Dette er første skritt.

*Nyere forskning viser at det den nåværende trenden med klimakompensasjon gjennom treplanting ikke er bærekraftig i det lange løp. Det krever for store landområder, og skogenes og jordens langsiktige evne til å lagre karbon er ikke godt nok kjent. Kompensasjon gjennom treplanting kan også bidra til monokulturer og tap av biologisk mangfold. I tillegg er det ingen garanti for at en skog ikke vil bli hogget ned, gå med i en skogbrann eller påvirkes av klimaendringer.

Tilknyttet

Polestar 4: everything you need to know

Polestar 4 er her. For å markere dette viser vår designsjef Maximilian Missoni deg de viktigste funksjonene og egenskapene som gjør Polestar 4 til en ny form for SUV coupé.