Forskningsprosjekt: FAD-EV

Når vi publiserte LCA rapporten for vår elektriske fastback Polestar 2, bestemte vi oss for å legge alle kortene på bordet. En livsløpsanalyse ser holistisk på karbonfotavtrykket til en bil i hele dens levetid. Vi tror at det er viktig å være enda mer transparent. Så med gode kort på hånda, legger vi de på bordet igjen.

En hvit Polestar 2 fra siden, med vann i bakgrunnen

Et forskningsprosjekt kalt FAD-EV (Future Adaptive Design for Electric Vehicles) ser på hvordan man kan bruke LCA-rapporten for å utvikle ideer for forretningsmodellering for en sirkulær økonomi. Prosjektet som begynte i september vil fortsette i to år sammen med RISE (Research Institutes of Sweden) og andre bransjepartnere, inkludert Volvo Trucks. Prosjektet finansieres av Energimyndigheten i Sverige.

Prosjektet bruker data fra LCA rapporten til Polestar 2 på flere måter. En av disse går ut på å se hvordan vi kan tilnærme oss design på en måte som lar oss skape produkter som er mer bærekraftig i løpet av hele produktets levetid. Eksempelvis vil et mer modulært design gjøre det mulig å bytte ut og oppgradere komponenter som er utsatt for slitasje eller foreldelse. I stedet for å kun fokusere på hvordan ressurser hentes eller hvordan de kan resirkuleres ser dette prosjektet ut på hvordan vi kan få mest mulig ut av produktet når det er produsert. Med andre ord, å forbedre utnyttelse, vedlikehold og oppgraderbarhet.

Kortene er igjen på bordet. 

Tilknyttet

Bærekraftrapport for 2021

Ansvarliggjøring er nøkkelen for å bekjempe bølgen av grønnvasking, greenhushing og alle andre buzzord som betegner manglende transparens i bærekraftarbeidet. Vi må holde hverandre ansvarlige. Suksess og fiasko må kommuniseres. Spørsmål må stilles og svar må kreves. Vi må dokumentere hva vi gjør og hva som gjenstår. Når vi krever dette fra andre, skal vi samtidig huske oss selv.

Få med deg alle oppdateringene fra Polestar

Nyhetsbrevene våre er et kort sammendrag av alt det siste fra Polestar: nyheter, arrangementer, produktinformasjon og mer.

Abonner
Polestar © 2022 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted: