Nyheter

Livsløpsanalyse for Polestar 2

Å satse alt. Vi bruker helst uttrykket for å si at vi gjør vårt ytterste for å klare noe. Det kan imidlertid bety noe helt konkret i pokerspill, nemlig å legge alle pengene i potten før du viser kortene. Vanligvis bruker vi den første betydningen om innsatsen vår for å oppnå bærekraftig elektrisk høyytelse, men den andre betydningen fungerer også. Det er på tide å legge kortene på bordet. Vi begynner med livsløpsanalysen vår.

En livsløpsanalyse er en undersøkelse som har til hensikt å fastslå hvilken miljøpåvirkning et produkt har. Den presenterer også et rammeverk for å måle denne påvirkningen, og beskriver tiltak som kan gjøres for å oppnå et uttrykt mål, for eksempel hvordan et produkt kan bli mer bærekraftig. En livsløpsanalyse viser resultatene av denne undersøkelsen.

Slike analyser blir stadig vanligere etter hvert som mange bransjer forsøker å bli mer transparente og mer miljøvennlige. De gjør at kundene kan sette seg inn i stoffet og skaffe seg et grunnlag for velinformerte sammenligninger og ansvarlige beslutninger. Dessverre er ikke slik åpenhet særlig vanlig i bilbransjen.

I hvert fall ikke foreløpig.

Vi gjennomførte nylig en slik analyse for å fastslå karbonfotavtrykket til Polestar 2 gjennom hele bilens livsløp. Det omfatter utslipp fra materialproduksjon, bilproduksjon, bruksfasen for Polestar 2, og avhending. Nå har vi publisert analysen sammen med metodologien vi brukte, i håp om at andre vil gjøre det samme.

For å gå tilbake til pokeruttrykkene vil vi at de andre skal syne innsatsen vår og vise hånden sin. Vi vil ikke at de skal kaste kortene og gi opp en mer transparent fremtid. I likhet med oss bør de satse alt. I motsetning til i poker er det de som ikke sitter ved bordet, som spiller med høyest risiko. 

Tilknyttet

Oversiktseffekten med Karen Nyberg

Oversiktseffekten: et kognitivt skifte i bevisthet opplevd av astronauter som har vært i verdensrommet, ofte mens en ser ned på jorden. De som har opplevd det beskriver en ny forståelse av unikheten, skjørheten og den relative lille størrelsen på vårt eneste hjem. Og selvom det er lett å forestille seg hvilken innvirkning dette kan ha, ser det ut til at å være i verdensrommet er en forutsetning for opplevelsen. Derfor har vi satt oss ned med Karen Nyberg.

Polestar © 2021 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted: