Prosjekt Polestar 0: en bil som starter og slutter med null

Bilindustrien trenger en fullstendig overhaling, og vi har påtatt oss jobben med å finne ut hva vi kan bygge videre på, og hva vi må kvitte oss med. Sånn vi ser det, både starter og slutter neste etappe i bilens historie med null.

Polestar 0 project.
For oss er det kun null som gjelder.
Hans Pehrson, sjef for prosjekt Polestar 0

Nå er det ikke sånn at alt er negativt. Det finnes pionerer, foregangspersoner og innovatører både i og utenfor bilbransjen, og de hjelper oss med å nå vårt månelandingsmål om å skape en virkelig klimanøytral bil innen 2030. Men ikke alt er positivt heller. I likhet med mange andre deler av samfunnet er bransjen vår avhengig av prosesser som er utviklet gjennom århundrer for å oppfylle kravene som stilles til moderne produkter. Mange av dem er avhengige av råolje, naturgass og kull, og det fører til store utslipp av drivhusgasser. Kun ved å tenke gjennom hvordan vi utvikler materialer, kan vi finne nye løsninger som er fullstendig frie for utslipp av drivhusgasser.Vårt dedikerte Polestar 0-team, ledet av Hans Pehrson, er stadig på jakt etter partnere som vil være med på å snu en karbonavhengig bransje på hodet, enten gjennom innovasjon eller ved å bruke gode, gamle oppfinnelser på en ny måte for å oppnå de samme resultatene, men uten utslipp av drivhusgass."Hvis det er mulig å forandre på prosesser så de blir helt frie for utslipp av drivhusgass, bør vi forsøke å gjøre dette. Prosesser som foreløpig ikke kan gjøres utslippsfrie, vil kreve mer fokusert forskning, mens prosesser som det ikke er mulig å endre, simpelthen må forkastes. For oss er det kun null som gjelder", sier Pehrson, sjef for prosjekt Polestar 0. Teamet jakter for øyeblikket etter flere partnere som arbeider med de mest elementære byggeklossene i materialutviklingen, for å få dem med på prosjekt Polestar 0. Dette omfatter alt fra utvinning av råstoffer til risikomaterialer, biobaserte kjemikalier og polymere, elektroniske komponenter, edelgasser og andre grunnmaterialer.Potensielle samarbeidspartnere vil arbeide med den dedikerte arbeidsgruppen Polestar 0 for å finne innovative løsninger for å avkarbonisere hele bilproduksjonen, inkludert prosesser for utvinning og raffinering av materialer for batteriproduksjon.  Siden lanseringen av prosjektet i 2021 har vi sendt ut to invitasjoner til samarbeid. Den siste hadde som mål å finne partnere innen gruvedrift, biobaserte materialer og avanserte syntetiske materialer. Siden den siste invitasjonen i september har flere bransjeledende bedrifter meldt seg på månelandingsprosjektet, blant andre Autoneum, Schlötter, Vitesco Technologies, Stora Enso, TMG Automotive, Gränges, Borgstena og Stena Aluminium.

"Gjennom prosessen med å finne samarbeidspartnere har troen min på at prosjektet vil lykkes, blitt stadig sterkere. Det viser seg at det finnes et enormt, uutnyttet potensiale rundt om i verden", sier Pehrson. "Og hvis vi går sammen og fokuserer innsatsen på våre felles utfordringer, vil løsningene garantert få ringvirkninger langt utenfor bilbransjen."

Vi har satt i gang en nullstilling av bilproduksjonen. Vi har ikke alle løsningene på plass ennå, men vi vet hva som ikke virker, og at en grønnere versjon av bilproduksjonen vil komme. Dessuten vet vi at vi trenger visjonære, opprørere og innovatører for å kunne nå målet vårt: en bil som starter og slutter med null.

Tilknyttet

Polestar 3 under modern structure

Stor bil, mindre fotavtrykk – hvorfor Polestar 3 endrer måten vi ser på SUV-er på

Det er ikke noen overraskelse at man ser SUV-er overalt. Som en av verdens mest solgte biltyper er det mye å like ved den allsidige og praktiske Sports Utility Vehicle. Fra å frakte en ungeflokk til fotballtrening og ta seg frem i humpete terreng i fjellene i Sentral-Asia, har alle steder, destinasjoner og yrker behov for store, praktiske og trygge biler. Men denne populariteten har sin pris, for verdens favorittbiltype er også en av verdens største bidragsytere av CO2-utslipp.