Pangaia og Polestar: forpliktelser og samarbeid

PANGAIA er et materialteknologiselskap som presenterer problemløsende innovasjoner gjennom førsteklasses livsstilsprodukter. De har påtatt seg oppdraget med å forvandle klesindustrien og inspirere til og sette fart på tiltak for å skape en positiv fremtid for jorden.

Modelling Pangaia clothes in industrial area.
Vitenskap og natur i harmoni

PANGAIA ble grunnlagt i 2019 for å snu opp ned på moteverdenen. De jobber for å skape en forretningsmodell som er positiv for jorden ved å finne svar på noen av klesindustriens største utfordringer. Ved å utnytte de endeløse mulighetene og overfloden som naturen byr på, bruker PANGAIA vitenskap til å skape bedre løsninger.

Oppdraget PANGAIA har påtatt seg, er å vise disse løsningene på klesindustriens problemer og gjøre dem tilgjengelige for alle. Ut ifra en overbevisning om at man kan ha positiv innvirkning ved å ta mindre og gi mer, så PANGAIA utfordringen i vanlig dun som brukes i yttertøy.

Tradisjonelt fôres varmeisolerende yttertøy enten med syntetisk fôr, nærmere bestemt polyester, som er avhengig av begrensede fossile drivstoffressurser, eller dyrefjær, som stammer fra en utdatert prosess som forårsaker unødig lidelse for dyr.

PANGAIA har utviklet et biobasert alternativ til dun laget av markblomster, en biopolymer og en aerogel.

Models in Pangaia clothing.
Transparens som en katalysator for endringer

Gjennom initiativet Science and Impact Hub tar PANGAIA sikte på å formidle kunnskap for å inspirere og bygge opp et fellesskap av velinformerte og bevisste kunder.

På tilsvarende måte som Polestars livsløprapporter gir den årlige rapporten Science & Impact et transparent innblikk i PANGAIAs fremgang, suksesser, utfordringer og forbedringsområder, noe som setter et eksempel til etterfølgelse for resten av klesindustrien.

Models in Pangaia clothing.
Samarbeidsstrategi for endringer

Polestar og PANGAIA har et naturlig bånd som gjenspeiles i en felles forpliktelse til å innovere, designe og fostre positiv innvirkning på naturen og folks liv i hele forsyningskjeden. Begge varemerkene ser for seg en positiv fremtid hvor bærekraftige metoder ikke bare tas i bruk, men omfavnes i stor skala.

PANGAIA fremhever betydningen av samarbeid i metodene deres, og uttaler følgende: "Vi vet at vi ikke kan få gjennomslag for endringer på egen hånd, så vi har samarbeidet med mange industripartnere og frivillige initiativer for å fremme ansvarlig praksis, stille oss selv til ansvar og lære av eksperter i industrien."

Et av mange eksempler på dette er PANGAIAs  samarbeid med Nativa™. Ullindustrien har lenge vært hjemsøkt av problemer med bærekraft og dyrevelferd. Gjennom samarbeid med Nativa™, et av de mest avanserte 100 % sporbare merinoullmerkene i verden, tilbyr PANGAIA kleskolleksjonen NATIVARegen™. Plaggene er laget av fullstendig sporbar merinoull fra gårder som drives på en måte som restituerer naturen og sikrer levebrødet til lokale bønder, samtidig som det er positivt for dyrenes velferd.  Siden ullen deres er fullstendig sporbar, fra gård til sluttprodukt, synliggjør de alle metodene brukes i hele forsyningskjeden.

Dessuten har PANGAIA investert i sauefarmer i Uruguay som forbedrer jordsmonnet og tar tak i problematikk som for eksempel karbonutslippene forbundet med beiting. Gjennom samarbeid med gårder som prioriterer dyrevelferd, miljøvern og støtte til lokalsamfunnet, forsøker de på å ha en positiv innvirkning på planeten og folk.

Models in Pangaia clothing.
Veien fremover

Selv om de er bevisst på sin status som rebeller innen industrien, har de et felles mål om å samarbeide for en positiv fremtid gjennom påvirkning i stor skala. Satsingen deres går utover deres egne klesmodeller, og de jobber aktivt med partnere innen industrien og frivillige initiativer for å fremme ansvarlig praksis. PANGAIAs B2B-avdeling tilbyr omfattende tjenester og leverer ansvarlige materialer og løsninger for å fremme innføring av bærekraftig praksis i hele klesindustrien.

PANGAIA har rollen som rebell i en industri som ofte kritiseres for sin miljøpåvirkning. Samarbeidet med Polestar representerer en mulighet til å inspirere til endring gjennom ringvirkninger, der andre aktører innen industrien slår følge i retning av en fremtid som er positiv for jorden.

Tilknyttet

Polestar 3 in Jupiter on the streets of Madrid.

Opplev lydanlegget i Polestar 3

God lyd er viktig når man kjører lengre strekker. På en måte kan man si det er førerens drivstoff. Fra vår spede begynnelse har vi hatt som mål å gjøre øyeblikkene bak rattet på en Polestar til noen av dagens beste. Slik at du får en kjøreopplevelse som oppfordrer deg til å ta den lange turen hjem. Kremen på kaken er Dolby Atmos®.