Mot kjønnsmessig forskjellsbehandling innen bildesign: Bethany Martin viser vei

I dag er den internasjonale kvinnedagen, og årets tema er "å inspirere til inkludering". Bethany Martin har stillingen Ergonomics Attribute Lead hos Polestar, og står på fra morgen til kveld for å sørge for at alle (og da mener vi alle) kan kjøre behagelig i en Polestar.

Bethany Martin standing next to a Polestar 5 prototype, smiling at the camera.

Vi tilbringer mye tid i biler. Det er helt vanlig å sitte en time eller to i bilen hver dag, og mange kjører enda mer. Når du er i bilen såpass mange timer, vil du så klart sitte behagelig. Ifølge nyere forskning er komfort under kjøreturen er av de viktigste faktorene for folk som skal kjøpe bil. Heldigvis for oss er komfort og forskning tema som Bethany Martin er ekspert på.

Jobben til Bethany er å studere hvordan folk vil finnes seg til rette i, og interagere med, våre kommende modeller. Hun sørger for at alle som ønsker å kjøre i en Polestar, kan gjøre det på en komfortabel måte. Hun jobber tverrfaglig som et balanserende mellomledd mellom ingeniørarbeid og design, og sørger for at begge avdelingene arbeider for å oppnå optimal komfort fra et ergonomisk perspektiv.

Vi tok en prat med henne om hvor viktig det er å bruke et variert utvalg av personer i undersøkelser, hvorfor justeringsmuligheter er helt avgjørende, og hvor sentralt inkludering er for at et selskap skal oppnå suksess.

A close up of Bethany typing on a computer
A overlook of Bethany working in the Mira office.

Hvordan havnet du i bilindustrien?

Etter å ha studert menneskets biologi på Universitetet i Glasgow (som jeg elsket), visste jeg ikke helt hva jeg skulle gjøre. En bekjent av meg som jobbet hos Aston Martin, foreslo at jeg skulle søke jobb som ergonom der, og så fikk jeg en praktikantstilling hos dem. Dermed måten fikk jeg foten innenfor døren, og med tiden fikk jeg fast stilling i selskapet. Det å studere og jobbe parallelt var en fordel siden jeg fikk muligheten til å oppleve ergonomiske utfordringer i det virkelige liv.

Etter sju år som ansatt hos Aston Martin ble jeg kontaktet av en rekrutterer med tanke på en annen jobb. På det tidspunktet følte jeg meg klar for noe nytt, og så ble jeg introdusert for Polestar.

Hvilken rolle har ergonomi tradisjonelt spilt innen bildesign i forhold til nå?

Ergonomi er aktuelt innen mange ulike områder i bilen, og kan involvere team med mange forskjellige personer, for eksempel innen menneske/maskin-grensesnitt, setekomfort eller bilens oppsett. Mange av disse tradisjonelle fokusområdene er fortsatt viktige, men med stadig mer ny teknologi er det klart at landskapet endrer seg. Og resultatet av det er at det blir viktigere med grundig kontroll av ergonomi for å finne ut hvilken virkning ulike elementer har på personene i bilen. 

An old photography of Bethany as a child, riding a toy-car.
Innen ergonomi er det de små tingene som teller.
Bethany Martin, Ergonomics Attribute Lead hos Polestar

Hvordan utfører du undersøkelsene dine?

Jeg gjennomfører både digitale og fysiske kontroller. Noen av dem samler inn objektive resultater, andre samler inn subjektive resultater. Når jeg jobber digitalt, bruker jeg programvare for menneskesimulering til å lage anatomiske modeller av potensielle personer av ulike størrelser og former. Så eksperimenterer jeg med disse menneskemodellene når de sitter på plassene sine i bilen, for eksempel for å vurdere objektiv romslighet. Det er den raskeste og enkleste måten å gjennomføre ergonomiundersøkelser på.

Så snart vi har en prototypebil til testing, gjennomfører jeg eksperimenter i den. Til disse testene henter jeg inn mannlige og kvinnelige deltakere, både høye og lave, og med ulikt syn på det å kjøre bil. Jeg bruker fysiske tester for å innhente subjektive synspunkter fra ekte personer for å forsikre meg om at de forventede reaksjonene på rommet er på linje med tilbakemeldingene fra det virkelige liv.

Hva er det du tar for deg i undersøkelsene dine?

Da jeg begynte hos Polestar, fokuserte jeg hovedsakelig på personenes plassering og berøringspunkter i bilen. Dette utviklet seg etter hvert til designforbedringer for å oppnå økt komfort og brukervennlighet. I den sammenheng hadde vi stor nytte av fysiske eksperimenter med en såkalt "buck" (bilmodeller i full størrelse som brukes til ulike undersøkelser i utviklingsprosessen).

Hvor viktig er det å ha et mangfoldig utvalg av deltakere?

Det er ekstremt viktig. En gang gjorde vi en undersøkelse der alle deltakerne var i de høyeste delene av spekteret, men vi manglet kvinnelige deltakere under 160 cm, som er en like viktig gruppe å studere. Da måtte vi supplere undersøkelsene våre med den sistnevnte gruppen for å finne ut om det var noe vi hadde oversett. Undersøkelsen fungerte glimrende, og gruppen påpekte ting som mannlige deltakere kanskje en gang ikke ville ha kommet på å sjekke.

Hvordan forsøker du å takle kjønnsmessig forskjellsbehandling i undersøkelsene dine?

For oss i Vehicle Integration and Ergonomics er dette et tema vi alltid tenker på. Vi vet at det finnes et bredt spekter av størrelser og former som vi gjerne vil legge til rette for.

For eksempel ønsker vi å tilrettelegge for små størrelser og kroppshøyder, siden det gjerne er i denne gruppen du finner kvinner. Jeg prøver også å ta hensyn til andre ting som lange fingernegler, og å se på hvilke brytere og håndtak du kan eller ikke kan bruke. Mindre kvinner vil for eksempel kanskje ikke kunne bruke armlenet. I slike tilfeller undersøker jeg om det innebærer et problem i sammenheng med andre funksjoner og så videre.

Innen ergonomi er det de små tingene som teller.   

Two women in the Polestar 5 prototype, smiling.

Kan du gi oss et eksempel på kjønnsmessig forskjellsbehandling innen bildesign?

For ikke lenge siden var det dessverre helt vanlig at kvinner måtte ha et ekstra hjelpemiddel eller en pute bak ryggen for å nå frem til pedalene uten å anstrenge seg. Det forekom særlig i premium-segmentet, hvor spesielt kvinner måtte modifisere sitteposisjonen på denne måten for å nå frem til pedalene og kjøre bilen, noe som er ganske farlig.

Det de kjønnsblandede eksperimentene våre har vist hvor viktig det er å ha et bredt spekter av sitteposisjoner tilgjengelig for potensielle førere. Ettersom den kvinnelige delen av befolkningen pleier å være mindre av vekst, betyr muligheten til å bevege setet langt nok forover og oppover at kvinnelige eiere kan få en perfekt, behagelig sitteposisjon som ikke hindrer dem i nå de viktigste betjeningselementene (dvs. pedalene og rattet) eller sikten ut av bilen.

Bilene passer også for den mer småvokste delen av befolkningen, og vi prøver å sørge for at setenes bevegelsesområde er stort nok til at alle førere kan kjøre bilen på en trygg måte.

Er det mulig å gjøre en bil behagelig for alle de ulike typene personer?

Ja, det er det, men det er visse elementer i en fysisk bils struktur og komponenter som byr på utfordringer for teamene som designer bilene. Derfor er justeringsmuligheter viktig for at alle skal kunne sitte behagelig. Det ville vært naivt å tro at du kan skape én design som gjør alle tilfreds. Men hvis du kan bygge inn enkelte elementer for persontilpasning, er det mer sannsynlig at du vil klare å etterkomme ønskene og behovene til alle du henvender deg til. I våre dager gjør produktenes såkalte tilgjengelighetsfunksjoner seg stadig mer gjeldende, hvilket betyr at vi kan sørge for at alle kan bruke produktene våre og være fornøyd med dem.

Tema for årets kvinnedag er "å inspirere til inkludering". Hvordan er det relevant for deg og arbeidet ditt?

Det er et kult tema som kan tolkes på flere måter. I det arbeidet jeg gjør, er inkludering av eiere, førere og passasjerer av alle kjønn fra alle deler av befolkningen utrolig viktig for å sikre at mange ulike aspekter tas i betraktning under utformingen av bilen. Det er viktig å sørge for at alle som jobber med utviklingen av en ny bil, forstår at førerne er forskjellige på mange måter, og designer bilen i henhold til dette.

Her i Polestar vil jeg påstå at hele teamet er utrolig positivt innstilt til nye tanker. Vi gjør en stor innsats for styre unna skjevheter som kan dirigere bilens design i retning en bestemt befolkningsgruppe. Det gjør jobben min mye enklere, og jeg setter stor pris på å slippe å måtte argumentere for å overbevise teamet om at dette er viktig.

Kulturen i selskapet kan være resultatet av mange ting, men noe anser som spesielt viktig, er Polestars filosofi om transparens, åpenhet. Gammeldagse tenkemåter har ikke grobunn her. I stedet legges det vekt på de positive endringene vi kan gjøre innad i industrien både når det gjelder bilproduksjon og selskapskultur. Det finnes sterke drivkrefter i Polestar for å oppnå reell inkludering, og det er helt avgjørende for selskapets suksess.

Tilknyttet

Polestar 3 in Jupiter on the streets of Madrid.

Opplev lydanlegget i Polestar 3

God lyd er viktig når man kjører lengre strekker. På en måte kan man si det er førerens drivstoff. Fra vår spede begynnelse har vi hatt som mål å gjøre øyeblikkene bak rattet på en Polestar til noen av dagens beste. Slik at du får en kjøreopplevelse som oppfordrer deg til å ta den lange turen hjem. Kremen på kaken er Dolby Atmos®.