Nyheter

Likesinnede: SINTEF

Noen ganger møter vi andre som tenker likt som oss. Som ikke ser på klimautfordringene som slutten, men som en begynnelse. En ny start som lar oss tenke nytt.

Er du lei av å høre at du må slutte? Slutte å kjøre bil, slutte å fly og radikalt endre hele din livsstil? Å slutte er kanskje ikke nok. Om vi skal kunne forbedre fremtiden må vi begynne.

Med prosjektet Polestar 0, utfordrer vi oss selv til å skape en klimanøytral bil innen 2030 ved å redusere utslippene i hele forsynings- og produksjonslinjen. Prosjektet vil kjennetegnes av et innovativt og sirkulært design, med sirkulære batterier, resirkulerte materialer og fornybar energi. Dette betyr at vi alle deler av Polestars forsyningskjede må nå målene våre uten å ty til kompensasjon i form av treplanting eller andre metoder som er avhengige av planters CO2-opptak. Vårt mål er en bil som ruller ut gjennom fabrikkporten med et karbonfotavtrykk lik null. Dette har aldri blitt gjort. Det er en utfordring. Og vi har ni år på oss til å få det til å skje.

Der vi ser begynnelsen på hvordan Polestar kan bidra til en endring på veiene, gjør SINTEF et dypdykk i hvordan de blant annet kan bidra til å forvalte havets ressurser på en bedre måte.

For å takle de store utfordringene foran oss, trenger verden flere ideér og løsninger som enda ikke finnes. Dette er ikke slutten, men begynnelsen på en reise mot en mer bærekraftig fremtid på tvers av industrier.  

Filmen er produsert av TYD for SINTEF med Polestar 2 i fargen Snow.

Tilknyttet

Oversiktseffekten med Karen Nyberg

Oversiktseffekten: et kognitivt skifte i bevisthet opplevd av astronauter som har vært i verdensrommet, ofte mens en ser ned på jorden. De som har opplevd det beskriver en ny forståelse av unikheten, skjørheten og den relative lille størrelsen på vårt eneste hjem. Og selvom det er lett å forestille seg hvilken innvirkning dette kan ha, ser det ut til at å være i verdensrommet er en forutsetning for opplevelsen. Derfor har vi satt oss ned med Karen Nyberg.

Polestar © 2021 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted: