Likesinnede: Circulor

Circulor er et selskap som jobber med sporing av materialer ved å bruke blokkjedeteknologi, og som hjelper selskaper med å oppnå mer bærekraftige og transparente verdikjeder. Vi snakket med toppsjefen og en av grunnleggerne, Doug Johnson-Poensgen om sporbarhet som en tjeneste, dokumentering av ansvarlig anskaffelse og LCA-rapporten som Polestar publiserte.

Kan du gi en kort presentasjon av deg selv?

Jeg er Doug Johnson-Poensgen, toppsjef og en av grunnleggerne av Circulor. Vi arbeider med sporbarhet innen industrielle forsyningskjeder. Personlig har jeg arbeidet i omkring 30 år innenfor diverse sektorer, der fellesnevneren har vært digital innovasjon og IT-tjenester som en løsning på forretningsutfordringer, hvilket er akkurat det Circulor driver med nå.

Hvordan oppsto Circulor?

I 2016/2017 begynte den andre grunnleggeren og jeg å lure på om vi kunne finne et område i den virkelige verden der noe sånt som blokkjeden faktisk kunne ha reell innflytelse.

Det gikk opp for oss at det vi så etter, var et bedriftsproblem snarere enn et forbrukerproblem. For sånne ting som kobolt og mica er det allerede en asymmetri i forsyningskjedene. Du har små kontrollører over hele verden som arbeider for å gjennomføre de store bilprodusentenes ambisjoner for ansvarlige anskaffelser. Vi tenkte at det var et område der det var verdt å gjøre en innsats.

Hva er Circulors filosofi, kort fortalt?

Vi vil hjelpe selskaper å forbedre driften sin. Det betyr mer ansvarlige selskap som satser på økt bærekraft  og leverandører av teknologiske tjenester som støtter disse ambisjonene om bærekraft. Vi kan ikke skape økt bærekraft på egen hånd, men vi kan spille en viktig rolle som tilrettelegger for det.

Dere tilbyr sporbarhet som en tjeneste. Kan du forklare det nærmere??

Sporbarhet betyr å følge flyten av varer langs en forsyningskjede. Grovt sett finnes det to kategorier innen sporbarhet.

Den første er produksjonssporbarhet: å demonstrere ansvarlig anskaffelse av materialer, for eksempel kobolt. Det omfatter også sporing av andre egenskaper ved forsyningskjeden, for eksempel hvor mye karbon som legges til under prosessen med å lage komponenter av dem, som deretter blir deler som ender opp i en bil.

Den andre er kommersiell sporbarhet, som gjelder produktenes autentisitet. Det kan for eksempel være snakk om autentisiteten til bildeler, som krever en forbindelse tilbake til produksjonen og den endelige bruken av dem. Et eksempel er hvor et elbilbatteri befinner seg og hvilken tilstand det er i på det tidspunktet da dets første liv som komponent i en bil tar slutt.

Sporbarhet som en tjeneste er  prosessen ved å kartlegge en forsyningskjede, iverksette en løsning i de forskjellige leddene i forsyningskjeden, og innhente data og utvikle kunnskap som deretter deles med kundene våre.

 Hva var ditt førsteinntrykk av Polestar?

Polestar ble beskrevet som den nye gutten i gata, utfordreren som vil snu bilbransjen på hodet. Det faktum at Polestar publiserte metodologien bak livsløpsanalysen for Polestar 2, er banebrytende. Det har ingen bilprodusent gjort før, og det er et håndfast bevis på at man faktisk prøver å gjøre noe på alvor.

Du samarbeider for tiden med Polestar innen sporbarhet for kobolt. Foreligger det planer om å utvide samarbeidet i fremtiden med sporing av andre materialer?

Vi har en lang liste over materialer som regnes som problematiske, enten på grunn av miljøhensyn eller menneskerettigheter, og vi har tatt fatt på denne listen sammen med Polestar.

Litium er et av materialene som brukes i batterier og som er forbundet med miljøproblematikk, spesielt på steder som Atacamaørkenen. Sjeldne jordmetaller er forbundet med menneskerettighetsproblematikk. Karbonfotavtrykket til aluminium er enormt, men det finnes en liten, men voksende tendens i retning grønnere aluminium. Materialer som nikkel, som åpenbart er svært viktige innen batteriproduksjon, men som også brukes i stålproduksjon, står også på denne listen.

Hva er den største utfordringen når det gjelder å oppnå sporbarhet i en forsyningskjede?

Den største utfordringen er at forsyningskjeder ikke er vant til å være transparente. Alle forsøker å skjule hvilke leverandører de bruker. Teknologi kan være til en viss hjelp siden man kan legge frem informasjon som beviser eller motbeviser at du opptrer på korrekt måte, uten at det er nødvendig å legge frem all den underliggende informasjonen som konklusjonen baserer seg på.

* ESG-kriterier er et regelverk som selskaper bruker til å undersøke potensielle investorer. Miljøkriterier omfatter blant annet målsettinger for bærekraft. Sosiale kriterier gjelder arbeideres rettigheter og sikkerhet. Eierstyring tar for seg selskapets ledelse, beskatning og politiske engasjement.

Hva er forskjellen mellom å arbeide med selskaper i bilbransjen og andre sektorer? Er det mer eller mindre vanlig i andre sektorer? Ser du for deg endringer, og hvordan vil de eventuelt fortone seg?

Bilbransjen ligger i forkant. Tidligere i år jobbet vi noen måneder med Boeings første teknologiakselererte program, som fokuserer på bærekraft. De innser at tematikken omkring bærekraft som bilbransjen allerede har tatt fatt i, nå også er aktuell for luftfartssektoren.

Jeg tror en av pådriverne for all denne aktiviteten er økende bevissthet blant institusjonelle investorer om hvor viktig det er å ta hensyn til miljø, sosiale aspekter og eierstyring (ESG*), og et ønske om å se meningsfulle tiltak.

Derfor har de fleste varemerker utarbeidet ESG-rapporter de siste årene, og disse publikasjonene ser veldig flotte ut med elegant grafikk på glanset papir, men hvor reelle er tiltakene som fattes? Jeg legger merke til at institusjonelle investorer prøver å drive gjennom et tilsvarende åpenhetsnivå, og jeg tror at det vil sette fart på iverksettelsen av løsninger slik som den vi tilbyr.

På Circulors nettsted nevner dere at dere "dokumenterer ansvarlige anskaffelser". Hvordan gjør dere dette?

Det vi gjør er å opprette en digital tvilling for en fysisk vare ved kilden og registrere en rekke egenskaper, ikke bare ved materialet, men også aktørene som er involvert i den første registreringen av dette materialet. Men ingen teknologi kan erstatte "due diligence" hundre prosent. Du må fremdeles inspisere disse stedene. Du trenger varslingsmekanismer. Når vi har en pålitelig digital tvilling for en vare ved kilden (som i vårt tilfelle omfatter ting som ansiktsgjenkjenning og GPS-posisjoner), forsøker vi å konstruere en digital tråd som følger materialflyten hele veien gjennom forsyningskjeden.

Er det noe du vil legge til til slutt?

Jeg synes det er veldig spennende å jobbe med Polestar, med tanke på hvor ambisiøse de er om å bli et virkelig bærekraftig selskap i bilbransjen. Det er ekstremt spennende, og jeg ser veldig frem til å fortsette denne reisen sammen. 

Tilknyttet

Polestar 3 in Jupiter on the streets of Madrid.

Opplev lydanlegget i Polestar 3

God lyd er viktig når man kjører lengre strekker. På en måte kan man si det er førerens drivstoff. Fra vår spede begynnelse har vi hatt som mål å gjøre øyeblikkene bak rattet på en Polestar til noen av dagens beste. Slik at du får en kjøreopplevelse som oppfordrer deg til å ta den lange turen hjem. Kremen på kaken er Dolby Atmos®.