Slik har skinn overlevd århundrer med skiftende tider, trender og etterspørsel.

Skinn er uten tvil et materiale med høy status, kjent for å være holdbart og eldes vakkert og verdig. Folk flest kjenner det imidlertid ikke som et spesielt bærekraftig materiale. James Muirhead, åttende generasjon av familien som eier Bridge of Weir, forteller hvordan de produserer noe av det mest utsøkte skinnet i verden på en bevisst måte som tar hensyn til miljøet, samfunnet og dyrene.

Resirkulering, en eldgammel skikk

Resirkulering er slett ikke noe nytt fenomen. I fjern fortid gikk godt håndverk og resirkulering av materialer hånd i hånd. Det var en måte å ta vare på ressursene man hadde tilgang til, og til og med å forbedre dem. Blant de tidligste eksemplene finner vi resirkulert papir i fortidens Japan og metall i det gamle Roma.

Til sammenligning er resirkulering i våre dager en reaksjon på en samfunnsmentalitet basert på masseforbruk av varer av lav kvalitet, noe som har ført til en enorm opphopning av avfall. Tanken om at resirkulering kan hindre en del av dette avfallet i å ende opp i deponier, har fått mange land og organisasjoner til å investere i muligheter for resirkulering.

Den flere århundrer gamle produsenten av kvalitetsskinn Bridge of Weir har mer sans for den gode, gamle formen for resirkulering, og det har de hatt siden selskapet ble grunnlagt i 1905. Hos Bridge of Weir blir dyrehuder brukt til nye formål, og skinnproduksjon er et håndverk med høy status.

01/04

Checking the leather for natural characteristics.
I bunn og grunn er det oppsirkulering vi driver med. Vi tar hånd om dyrehuder som ellers ville ha havnet på avfallsdeponier, skaper merverdi ved å behandle dem med våre metoder, og bruker dem til nye formål i form av skinn.
James Muirhead, Sales Director Automotive
I skjæringspunktet mellom bevisst og premium

Bridge of Weirs anlegg ligger like uten for byen ved samme navn i Vest-Skottland. De produserer noe av det mest utsøkte skinnet i verden, og setter seg svært høye kvalitetskrav. For James Muirhead, Sales Director for Automotive og oldebarn av Arthur Muirhead, grunnleggeren av of Bridge of Weir, er bærekraft og luksus viktige ingredienser.

"Opp gjennom årene har vi finslipt og perfeksjonert håndverket for å oppnå mer bærekraftig produksjon og skinn av topp kvalitet. Satsingen på bærekraft bidrar til å gi skinnet vårt et element av luksus, siden vi bruker lokalt anskaffede materialer, vann fra en innsjø i nærheten og energi fra vårt eget varmekraftverk", sier James.

Hos Bridge of Weir er bevisst prosessering en viktig del av virksomheten, men for andre er det kanskje ikke så åpenbart hvordan skinn og transparens henger sammen. Vi ba James forklare eventuelle skeptikere hvorfor skinn kan være et mer bærekraftig materialvalg.

"I bunn og grunn er det oppsirkulering vi driver med. Vi tar hånd om dyrehuder som ellers ville ha havnet på avfallsdeponier, skaper merverdi ved å behandle dem med våre metoder, og bruker dem til nye formål i form av skinn", forklarer James.

Med tanke på misoppfatningene som finnes omkring skinn, har James følgende å si: "Jeg vet at det er mye feilinformasjon i omløp når det gjelder skinn. For eksempel ser man ikke på det som et biprodukt av kjøttindustrien, selv om det er nettopp det det er."

Du kan lese mer om selskapets patenterte sirkulære produksjonsprosess i vår forrige artikkel

Checking the thickness of the hide.
A selection of the world's finest leather.
Forbrukere godtar ikke at du svarer "jeg vet ikke"

I de siste årene har transparens blitt stadig viktigere for bedrifter og forbrukere. Forbrukere krever i økende grad at bedrifter dokumenterer påstander om at de er "grønne". For bedrifter er det en god mulighet til å vise at de tar ansvar, og en måte å bekjempe eventuelle misoppfatninger blant publikum med fakta og tall.

I tillegg til å gjennomføre konsekvensanalyser og utarbeide bærekraftrapporter følger Bridge of Weir et åpen-bok-prinsipp. Det betyr at selskapet stiller seg positivt til debatt, nysgjerrighet og kritisk gransking fra partnere og andre interesserte parter. "Vi er alltid åpne for å la partnere komme på besøk og følge prosessen fra kyr på beite til tilskjæring av skinnet. Det er del av åpen-bok-prinsippet vårt", understreker James.

Stack of leather in different colours.
Nappa leather for Polestar 3 interior.
Retten til å velge

Livsløpsrapporter er ikke bare et godt redskap for å avlive myter og feiloppfatninger, men også for å sammenligne ulike leverandører. Fordelene ved å kunne sammenligne produsenter er en av hovedårsakene til at Polestar har oppfordret bilindustrien til å legge frem rapporter med alle karbontall. Forbrukerne bør få tilgang til redskapene de trenger for å gjøre velbegrunnede valg. Dette gjelder også materialer.

Tradisjonelt har skinn vært et standardmateriale for biltrekk. Ettersom tidene har forandret seg, har også blandingen av plastpolymere i konkurrerende syntetiske materialer forandret seg. Med tanke på fremtiden mener James at verden har plass til begge typer materialer: naturlige og syntetiske. Betingelsen er at de kan produseres på en måte som tar hensyn til dyrene og miljøet.

"Jeg synes folk bør få lov til å velge hva slags materiale som brukes i bilene deres. Det handler bare om å kunne sammenligne materialer både når det gjelder bærekraft og holdbarhet", kommenterer James.

Vi i Polestar har tro på mer bærekraftige valg. Nettopp derfor gir vi kundene våre valget mellom sporbart, kromfritt og animal-welfare-sikret Nappa-skinn, bioattribuert MicroTech-vinyl eller animal-welfare-sertifisert ull i trekkene i Polestar 3.

Kun de beste materialene, med transparent opphav, for kundene våre. 

Tilknyttet

Polestar 3 in Jupiter on the streets of Madrid.

Opplev lydanlegget i Polestar 3

God lyd er viktig når man kjører lengre strekker. På en måte kan man si det er førerens drivstoff. Fra vår spede begynnelse har vi hatt som mål å gjøre øyeblikkene bak rattet på en Polestar til noen av dagens beste. Slik at du får en kjøreopplevelse som oppfordrer deg til å ta den lange turen hjem. Kremen på kaken er Dolby Atmos®.