Digitale innovasjoner

Polestar lever på grensen mot uutforsket land. Siden hele poenget med prosjektet vårt er å fungere som ledestjerne for bilbransjen, prøver vi å tilbringe dagene våre så nært innpå fremtiden som vi kan. Du kan ikke lede hvis du følger etter noen andre.

Det er denne trangen til å komme oss videre som gjør at vi befinner oss i uforutsett og ukjent terreng. Når man er den første som kommer til et sted, har man makten til å avgjøre hvordan ting skal fungere. Alt fra design til funksjonalitet – hvis det ikke finnes, så lager vi det.

Og slik oppsto kalkulatoren.

Den ble laget av et sammensatt team av nettutviklere og UX-designere fra Yrgo Polytechnic i løpet av sommeren 2019, og gav svaret på et spørsmål som ennå ikke var stilt (men som definitivt lå i luften): hvor enkelt ville det være for meg å eie en elbil?

Kalkulatoren ber brukeren om å oppgi opplysninger om kjørevanene sine: strekning, hyppighet, steder de ofte kjører til og så videre. Det er her kalkulatoren skiller seg fra de fleste andre rekkevidde- og ladekalkulatorer.

Den viser fordelene.

Drivstoffbesparelser, avgiftsfritak og utslippsreduksjoner fremstilles grafisk. Ekspanderende sirkler, voksende søylediagrammer og rullende tall forteller en historie som letter samvittigheten uten å lette lommeboken: Polestar 2 er en fordel for alle, ikke bare brukeren.

"Den forteller om fordelene, den forteller om miljøpåvirkningen, den forteller om sparte penger, den leverer mange forskjellige meldinger", sier UX-designeren Anders Nothzén. "Den appellerer både til hjertet og hjernen." Det er også en ærlig og brukerorientert måte å presentere informasjonen på. "Den er personalisert basert på brukerens egne data, den er på nettet på flere berøringspunkter, og den er ikke fokusert på insentiver", forklarer UX-designeren Mauro Cilli.

En slik kalkulator fantes ikke før, så en talentfull gruppe av UX-designere og utviklere satt her i The Cube og laget den.

Tilknyttet

Side view of Polestar 2 in Reykjavik

Gamle kollisjonsputer og nye løsninger: Reykjavik settes på kartet

Lenge var Island den store hemmeligheten blant de nordiske landene. Men til slutt gikk det som det måtte, og ryktet spredde seg om et land fullt av innovasjoner og grønn teknologi. Og vi har hengt oss på. Islands hovedstad Reykjavik inspirerer verden med en overflod av kreativitet, grønne løsninger og bærekraftig design i toppklassen.