Digitale innovasjoner

Polestar lever på grensen mot uutforsket land. Siden hele poenget med prosjektet vårt er å fungere som ledestjerne for bilbransjen, prøver vi å tilbringe dagene våre så nært innpå fremtiden som vi kan. Du kan ikke lede hvis du følger etter noen andre.

Det er denne trangen til å komme oss videre som gjør at vi befinner oss i uforutsett og ukjent terreng. Når man er den første som kommer til et sted, har man makten til å avgjøre hvordan ting skal fungere. Alt fra design til funksjonalitet – hvis det ikke finnes, så lager vi det.

Og slik oppsto kalkulatoren.

Den ble laget av et sammensatt team av nettutviklere og UX-designere fra Yrgo Polytechnic i løpet av sommeren 2019, og gav svaret på et spørsmål som ennå ikke var stilt (men som definitivt lå i luften): hvor enkelt ville det være for meg å eie en elbil?

Kalkulatoren ber brukeren om å oppgi opplysninger om kjørevanene sine: strekning, hyppighet, steder de ofte kjører til og så videre. Det er her kalkulatoren skiller seg fra de fleste andre rekkevidde- og ladekalkulatorer.

Den viser fordelene.

Drivstoffbesparelser, avgiftsfritak og utslippsreduksjoner fremstilles grafisk. Ekspanderende sirkler, voksende søylediagrammer og rullende tall forteller en historie som letter samvittigheten uten å lette lommeboken: Polestar 2 er en fordel for alle, ikke bare brukeren.

"Den forteller om fordelene, den forteller om miljøpåvirkningen, den forteller om sparte penger, den leverer mange forskjellige meldinger", sier UX-designeren Anders Nothzén. "Den appellerer både til hjertet og hjernen." Det er også en ærlig og brukerorientert måte å presentere informasjonen på. "Den er personalisert basert på brukerens egne data, den er på nettet på flere berøringspunkter, og den er ikke fokusert på insentiver", forklarer UX-designeren Mauro Cilli.

En slik kalkulator fantes ikke før, så en talentfull gruppe av UX-designere og utviklere satt her i The Cube og laget den.

Tilknyttet

Blomstringstid for elbiler på Auto Shanghai 2023

Å sette kreative ideer ut i livet er ikke alltid så enkelt. Å holde dem i live kan være enda vanskeligere. Med kun få uker på seg til å skape en blomstereng til en billansering i et utpreget teknisk miljø, fikk teamet vårt en skikkelig utfordring. Her kan du se hvordan de klarte det.