Klarhet med Klarén: den klimanøytrale bilen

Null betyr ikke alltid ingenting. Nullutslippsbiler er for eksempel et stort skritt i riktig retning. Når vi snakker om eksosutslipp, er null et stort pluss for den lokale luftkvaliteten.

Vi forsøker å gå ett skritt lenger. Vi har tatt mål av oss til å skape en klimanøytral bil. Og vi forsøker å gjøre det innen 2030. Ja, vi er klar over at det er knapt med tid og store utfordringer som må overvinnes (vi har kalt det prosjekt Polestar 0), men vi er også klar over at vi ikke har råd til å lykkes.

Null kan altså være mer enn ingenting. Det kan være en ambisjon, noe å strebe etter. Et mål å jobbe mot gjennom design.

Polestars sjef for bærekraft Fredrika Klarén bringer klarhet begrepene.

Tilknyttet

Tanja Sotka approaching her Polestar 2.

Beyond the Road: Tanja Sotka

Velkommen til tredje episode av Beyond the Road, en serie der vi retter søkelyset mot Polestar-eiere fra hele verden. I denne episoden møter vi eiendomsmegleren Tanja Sotka i det fredfylte landskapet i Lappland lengst nord i Finland, hvor hun finner ro og mening.