Klarhet med Klarén: den klimanøytrale bilen

Null betyr ikke alltid ingenting. Nullutslippsbiler er for eksempel et stort skritt i riktig retning. Når vi snakker om eksosutslipp, er null et stort pluss for den lokale luftkvaliteten.

Vi forsøker å gå ett skritt lenger. Vi har tatt mål av oss til å skape en klimanøytral bil. Og vi forsøker å gjøre det innen 2030. Ja, vi er klar over at det er knapt med tid og store utfordringer som må overvinnes (vi har kalt det prosjekt Polestar 0), men vi er også klar over at vi ikke har råd til å lykkes.

Null kan altså være mer enn ingenting. Det kan være en ambisjon, noe å strebe etter. Et mål å jobbe mot gjennom design.

Polestars sjef for bærekraft Fredrika Klarén bringer klarhet begrepene.

Tilknyttet

Rendered image of Polestar 4 interior with imagines planets outside

Slik fikk vi plass til solsystemet i Polestar 4

Solsystemet vårt består av solen, åtte planeter, fem dvergplaneter, måner, asteroider, kometer og diverse andre små himmellegemer. Denne lille biten av galaksen har alltid stimulert menneskets fantasi og utforskertrang. Men i stedet for å sende Polestar 4 ut i verdensrommet, puttet vi verdensrommet inn i Polestar 4.