Klarhet med Klarén: den klimanøytrale bilen

Null betyr ikke alltid ingenting. Nullutslippsbiler er for eksempel et stort skritt i riktig retning. Når vi snakker om eksosutslipp, er null et stort pluss for den lokale luftkvaliteten.

Vi forsøker å gå ett skritt lenger. Vi har tatt mål av oss til å skape en klimanøytral bil. Og vi forsøker å gjøre det innen 2030. Ja, vi er klar over at det er knapt med tid og store utfordringer som må overvinnes (vi har kalt det prosjekt Polestar 0), men vi er også klar over at vi ikke har råd til å lykkes.

Null kan altså være mer enn ingenting. Det kan være en ambisjon, noe å strebe etter. Et mål å jobbe mot gjennom design.

Polestars sjef for bærekraft Fredrika Klarén bringer klarhet begrepene.

Tilknyttet

Åndsfrender: GANNI

Basert på en felles vilje til å bryte med konvensjoner har Polestar gått sammen med det danske motemerket GANNI i anledning moteuken i København. Vi tok en prat med GANNIs grunnlegger Nicolaj Reffstrup om moralske forpliktelser, innovative lavkarbonløsninger og å komme ut av skapet som ikke bærekraftig.