• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Aktivere og deaktivere advarsel og autobrems ved rygging*

Føreren kan velge å slå av autobrems med Rear Auto Brake (RAB) og Cross Traffic Alert (CTA)*. Advarselssignalet kan deaktiveres separat.

Advarselssignal

PS2-2007-Cross Traffic Alert sound button

Aktiver eller deaktiver varselsignal med denne knappen i parkeringskameravinduet.

Autobrems

PS2-2007-Cross Traffic Alert button

Aktiver eller deaktiver autobrems med denne knappen i parkeringskameravinduet.

  • Slå på knappindikering – funksjonen er aktivert.
  • Slukket knappindikering – funksjonen er deaktivert.

Funksjonene aktiveres automatisk når bilen startes.

  1. * Tilleggsutstyr/tilbehør.