• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Parkeerrem activeren en deactiveren

Gebruik de parkeerrem om te voorkomen dat een stilstaande auto kan wegrollen. Bij een geactiveerde parkeerrem worden beide achterwielen vergrendeld.

Parkeerrem activeren

PS-2007-Parking brake button
De knop voor de parkeerrem zit bij de schakelhendel.
Druk op de knop.
Het symbool op het bestuurdersdisplay gaat branden wanneer de parkeerrem is geactiveerd.

Automatische activering

De parkeerrem wordt automatisch geactiveerd

  • als de bestuurder de auto verlaat/uitstapt.
  • als de auto handmatig wordt uitgeschakeld in het middendisplay
  • als de functie Hold (remmen bij stilstand) is geactiveerd en de auto voor langere tijd stilstaat (ca. 10 minuten)

 Belangrijk

Controleer als u de auto ergens laat staan of het symbool voor de parkeerrem brandt.

Noodrem

In noodgevallen kunt u de parkeerrem ook tijdens het rijden activeren door de knop in te drukken en ingedrukt te houden.

De auto wordt dan krachtig afgeremd met het rempedaal. Bij het loslaten van de knop of het bedienen van het gaspedaal wordt de rem uitgeschakeld.

 N.b.

Bij activeren van de noodrem bij hogere snelheden klinkt er tijdens het remmen een signaal.

Parkeerrem deactiveren

De parkeerrem wordt automatisch gedeactiveerd als er een versnelling wordt gekozen.

Doe de veiligheidsgordel om.
Trap het rempedaal in.
Kies schakelstand D of R
De parkeerrem wordt automatisch gelost en het symbool op het bestuurdersdisplay dooft.
Laat het rempedaal los.

Als kruipsnelheid geactiveerd is, wordt de auto langzaam in de gekozen richting aangedreven. Als rem bij stilstand is geactiveerd, moet het gaspedaal worden ingetrapt om de auto in de gekozen rijrichting te kunnen aandrijven.

Als kruipsnelheid gedeactiveerd is, wordt de auto niet vooruit aangedreven.

 N.b.

Een voorwaarde voor deactivering is dat de bestuurder de veiligheidsgordel moet hebben omgedaan of dat het bestuurdersportier is dichtgedaan.

Symbool op bestuurdersdisplay

SymboolBetekenis
PS2-2007-Parking brake warning symbol

Brandt constant: de parkeerrem is geactiveerd.

Knippert: er is een storing opgetreden met betrekking tot de parkeerrem. Lees de melding op het bestuurdersdisplay.