• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Ongeluk

Als uw auto betrokken raakt bij een verkeersongeluk moet u de alarmlichten inschakelen en de auto zo mogelijk naar een veilige plek rijden.

Waarschuw zo nodig de alarmcentrale of de wegenwacht.

  • Let op uw veiligheid bij het verlaten van de auto!
  • Draag een veiligheidsvest en zet een gevarendriehoek op om medeweggebruikers te waarschuwen.

Bij een wildaanrijding

Wees voorzichtig: gewonde dieren kunnen zich in het nauw gedreven voelen en zich verdedigen.

Bel de politie om een zwaar gewond dier uit zijn lijden te verlossen of sleep een dood dier naar de kant van de weg waar het geen gevaar vormt voor andere weggebruikers.