• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Algemeen over laden

Uw elektrisch aangedreven Polestar is voorzien van een oplaadbare hoogvoltaccu van het type lithiumion. De accu kan op verschillende manieren worden opgeladen, afhankelijk van behoefte en beschikbaarheid, bijvoorbeeld thuis of op openbare locaties.

Verschillende soorten laden

Hoeveel tijd de hoogvoltaccu nodig heeft voor het opladen is afhankelijk van het gebruikte laadvermogen en het formaat van de accu. De 12V-accu wordt tijdens het opladen van de hoogvoltaccu eveneens opgeladen.

AC-laden via stopcontact (mode 2)

De auto kan via een normaal stopcontact worden geladen. Is geschikt voor extra laden voor elektrische auto's, maar wordt niet aanbevolen voor regelmatig laden.

AC-laden via laadstation (mode 3)

Het laadstation kan zijn uitgerust met een vaste laadkabel of met een aansluiting waarop een mode 3-laadkabel kan worden aangesloten. Dit type laden wordt aanbevolen voor regelmatig laden.

Snelladen via laadstation (DC-laden)

De auto heeft ondersteuning voor snelladen met gelijkstroom via laadstations die de standaard CCS (Combined Charging System) ondersteunen. Door te laden met gelijkstroom kan normaal gesproken een hoger laadvermogen worden gerealiseerd en kan daarmee de oplaadtijd worden verkort. Het hoogste oplaadvermogen wordt normaal gesproken bereikt als de ladingsgraad van de accu 0-30% is. Daarna zal het oplaadvermogen geleidelijk afnemen.

Invloed van temperatuur

De hoogvoltaccu met bijbehorende elektrische aandrijfsystemen werken beter wanneer ze de juiste bedrijfstemperatuur hebben.

De prestaties van de hoogvoltaccu kunnen beperkt zijn als de temperatuur in de accu te laag of te hoog is.

 Belangrijk

Als de auto langere tijd in omgevingen staat waar de temperatuur lager ligt dan –10 °C (14 °F) of hoger dan 40 °C (104 °F) kunnen de prestaties van de hoogvoltaccu hierdoor verminderen. Zorg ervoor dat de accu niet te warm of te koud wordt door de auto aan te sluiten voor opladen.

Belangrijke aandachtspunten

 N.b.

De capaciteit van de hoogvoltaccu neemt enigszins af door veroudering en gebruik.

 Waarschuwing

Het opladen van de auto kan van invloed zijn op de werking van een geïmplanteerde pacemaker of andere medische apparatuur. Mensen met een pacemaker wordt aangeraden een arts te raadplagen voordat ze de auto de eerste keer opladen.

 Waarschuwing

De hoogvoltaccu mag uitsluitend door een erkende werkplaats worden vervangen - neem voor meer informatie contact op met Polestar Customer Support.

Geluid exterieur

Als de auto op stroom rijdt, wordt er op de achtergrond een kunstmatig buitengeluid weergegeven. Dit geluid dient om medeweggebruikers zoals kinderen, voetgangers, fietsers maar ook overstekende dieren attent te maken op uw aanwezigheid en te voorkomen dat ze worden aangereden.

Hoogvoltspanning

PS-1926-Symbol Elecric warning

 Waarschuwing

Het elektrische systeem van de auto maakt gebruik van hoogvolt. Eventuele schade aan dit systeem of aan de hoogvoltaccu kan leiden tot gevaar voor oververhitting, brand of ernstig letsel. Als de auto bij een aanrijding, overstroming of brand e.d. betrokken is, moet u contact opnemen met Polestar Customer Support. Voor deze controle moet de auto buiten op een veilige afstand van gebouwen of brandbare materialen worden geparkeerd.

 Waarschuwing

Tal van auto-onderdelen werken op hoogvoltspanning wat gevaarlijk kan zijn bij onoordeelkundig werk. Laat het hanteren van dergelijke onderdelen en alle oranje kabels over aan bevoegd personeel.

Raak geen onderdelen aan, wanneer dat niet uitdrukkelijk in de gebruikershandleiding staat aangegeven.