• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Batterij in sleutel vervangen

Vervang de batterij in de sleutel wanneer deze leeg is.

 N.b.

Alle accu's hebben een beperkte levensduur en moeten uiteindelijk worden vervangen. De levensduur van de accu hangt af van het feit hoe vaak de auto/sleutel wordt gebruikt.
PS2-20w07-Key not found symbol
U moet de batterij in de sleutel vervangen in de volgende gevallen
  • het informatiesymbool gaat branden en de melding Batterij autosleutel bijna leeg Zie handleiding op het bestuurdersdisplay verschijnt
  • de sloten herhaalde malen achtereen niet reageren op het signaal van een sleutel die zich binnen een straal van 20 meter (65 voet) rond de auto bevindt.

 N.b.

Ga altijd dichter bij de auto staan en probeer dan opnieuw te ontgrendelen.

De batterij in de transpondersleutel zonder knoppen (Key Tag) kan niet worden vervangen. Neem contact op met Polestar Customer Support.

 Belangrijk

Neem contact op met Polestar Customer Support bij een uitgewerkte (Key Tag). De sleutel moet uit de auto worden gewist omdat hij nog steeds kan worden gebruikt bij back-up start.

Sleutel openen en batterij vervangen

PS-2007-Change battery in key - number 1
PS-Icon grey square 1

PS-Icon arrow 1Houd de sleutel met de voorzijde zichtbaar en het logo van Polestar naar de juiste kant. Schuif de knop bij de sleutelring naar rechts. Schuif de behuizing aan de voorkant een paar millimeter omhoog.

PS-Icon arrow 2 De behuizing komt los en is van de sleutel te nemen.

PS-2007-Change battery in key - number 2
PS-Icon grey square 2

PS-Icon arrow 1 Keer de sleutel om, beweeg de knop opzij en schuif de behuizing van de achterkant enkele millimeters omhoog.

PS-Icon arrow 2 De behuizing komt los en is van de sleutel te nemen.

PS-2007-Change battery in key - number 3
PS-Icon grey square 3

Gebruik bijvoorbeeld een schroevendraaier om het batterijklepje linksom te kunnen draaien, zodat deze markering uitkomt bij de tekst OPEN.

Verwijder voorzichtig het batterijklepje door bijvoorbeeld uw nagel in de uitsparing te drukken.

Werk het batterijklepje vervolgens naar boven toe los.

PS-2007-Change battery in key - remove battery
PS-Icon grey square 4

De +-kant van de batterij wijst naar boven. Wrik vervolgens de batterij voorzichtig los zoals op de afbeelding.

 Belangrijk

Raak nieuwe accu's en hun contactvlakken niet met uw vingers aan, aangezien de werking hierdoor verslechtert.
PS-2007-Key insert new battery
PS-Icon grey square 5

Plaats een nieuwe batterij met de pluszijde (+) omhoog. Raak de batterijcontacten van de sleutel niet met uw vingers aan.

PS-Icon arrow 1 Plaats de batterij met de kant omlaag in de houder. Schuif de batterij daarna naar voren, zodat deze vast komt te zitten onder de twee kunststof pallen.

PS-Icon arrow 2 Druk de batterij vervolgens omlaag, zodat deze vast komt te zitten onder de bovenste zwarte kunststof pal.

 N.b.

Gebruik batterijen met de aanduiding CR2032, 3 V.

 N.b.

Polestar adviseert u om batterijen voor de sleutel te gebruiken die voldoen aan UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3. Voor het vervangen van batterijen die in de fabriek zijn gemonteerd kunt u contact opnemen met Polestar Customer Support.
PS-2007-Change battery in key - number 6
PS-Icon grey square 6

Plaats het batterijklepje terug en draai de markering rechtsom terug naar de tekst CLOSE.

PS-2007-Change battery in key - number 7
PS-Icon grey square 7

PS-Icon arrow 1 Plaats de behuizing aan de achterkant terug en druk die omlaag totdat u een klik hoort.

PS-Icon arrow 2 Schuif daarna de behuizing terug.

Nog een klik geeft aan dat de behuizing weer in positie vastzit.
PS-2007-Change battery in key - number 8
PS-Icon grey square 8

PS-Icon arrow 1 Keer de sleutel om en plaats de behuizing aan de voorkant terug door deze omlaag te drukken totdat u een klik hoort.

PS-Icon arrow 2 Schuif daarna de behuizing terug.

Nog een klik geeft aan dat de behuizing in positie zit.

 Waarschuwing

Controleer of de batterij correct is geplaatst met de juiste polariteit. Als de sleutel langere tijd niet wordt gebruikt, moet de batterij eruit worden gehaald om batterijlekkage en beschadiging te voorkomen. Beschadigde of lekkende batterijen kunnen bij contact met de huid bijtende wonden veroorzaken. Draag daarom veiligheidshandschoenen als u iets moet doen met beschadigde batterijen.

  • Houd batterijen buiten bereik van kinderen.
  • Laat batterijen niet liggen op plaatsen waar ze kunnen worden ingeslikt door kinderen of huisdieren.
  • Batterijen mogen niet uit elkaar worden gehaald, worden kortgesloten of in open vuur worden gegooid.
  • Probeer niet-oplaadbare batterijen niet op te laden, omdat er dan gevaar bestaat voor een explosie.

Controleer de sleutel vóór gebruik op beschadigingen. Als er beschadigingen worden gevonden, bijvoorbeeld een batterijklep die niet goed dichtgaat, moet het product niet worden gebruikt. Houd defecte producten buiten bereik van kinderen.

 Belangrijk

Let erop dat lege batterijen op een milieuvriendelijke manier worden verwerkt.

Gerelateerde artikelen