• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Bereik van de sleutels

De fysieke autosleutels werken binnen een bepaalde afstand van de auto.

Het bereik verschilt per sleutelfunctie. De auto heeft meerdere antennes en sensorgebieden om te registreren of er een sleutel in of in de buurt van de auto is en of de knoppen van de standaardsleutel worden gebruikt.

 N.b.

Er kunnen storingen optreden in de sleutelfuncties door radiogolven in de lucht, omringende gebouwen, topografische omstandigheden e.d. Het is altijd mogelijk de auto te vergrendelen of ontgrendelen met het sleutelblad.

Bereik voor de knopfuncties van de sleutel

De knopfuncties van de standaardsleutel hebben een bereik van ca. 20 meter (65 feet) van de auto.

Als de auto het drukken op een knop niet bevestigt, doet u dichter bij de auto een nieuwe poging.

Bereik bij passief gebruik

PS-2007-Key range
De sensorgebieden van het passieve systeem.

Voor passief gebruik moet er een sleutel in de buurt van de auto aanwezig zijn. De straal van de sensorgebieden is ca. 1,5 meter (5 feet) op de lange zijden en ca. 1 meter (3 feet) bij de achterklep.

Bij verwijdering van de sleutel uit de auto

PS2-20w07-Key not found symbol

Als de sleutel bij een draaiende motor uit de auto wordt verwijderd, verschijnt de waarschuwingsmelding Transpondersleutel niet gedetecteerd Zie Handleiding op het bestuurdersdisplay en klinkt er als alle portieren worden gesloten ter herinnering een geluidssignaal.

Als de sleutel weer in de auto is, verdwijnt de melding wanneer alle portieren zijn gesloten of door op de O-knop op het stuurwiel te drukken.