• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Beperkingen van de radareenheid

De radareenheid kent enkele beperkingen – wat ook beperkingen met zich meebrengt voor de functies die gebruikmaken van de eenheid. Als bestuurder dient u bijvoorbeeld rekening te houden met de volgende beperkingen.

Camera en radar zijn hulpmiddelen voor intelligent rijden die niet zelfstandig zorgen voor intelligent rijden. De vereiste veiligheidshandelingen moeten worden verricht ter voorkoming van verkeersveiligheidsrisico's of ongelukken die worden veroorzaakt door een onjuist gebruik van camera en radar door de bestuurder.

Geblokkeerde eenheid

Het gebied vóór de radareenheid moet regelmatig worden schoongemaakt en vrij worden gehouden van stickers, voorwerpen, vuil enz. Dit kan de op de radar gebaseerde functies namelijk verstoren. Dit kan ertoe leiden dat deze functies beperkingen vertonen, worden uitgeschakeld of verkeerd reageren.

Bij zachte sneeuw of ijs op de grille voor de radareenheid kunnen op de radar gebaseerde functies verstoord raken. Dit kan ertoe leiden dat deze functies beperkingen vertonen, worden uitgeschakeld of verkeerd reageren. U bent er altijd voor verantwoordelijk dat in een dergelijke situatie wordt ingegrepen en dat de afstand en snelheid veilig zijn.

Rijsnelheid

De radarsensor heeft veel meer moeite om een voorligger te ontdekken als de snelheid van de voorligger veel afwijkt van die van uw eigen auto.

Beperkt blikveld

De radarsensor heeft een beperkt blikveld. In bepaalde gevallen wordt een voorligger niet ontdekt of later dan verwacht.

PS2-2007-Radar limitations
Het blikveld van de radarsensor
  1. PS-Icon circle 1Soms kan de radarsensor een voorligger op korte afstand pas laat registreren, bijvoorbeeld als een inhalend voertuig invoegt tussen u en uw voorligger.
  2. PS-Icon circle 2Ook kleine voertuigen, zoals motorfietsen of voertuigen die niet in het midden van de rijstrook rijden, kunnen onopgemerkt blijven.
  3. PS-Icon circle 3In bochten kan de radarsensor op een ander voertuig reageren dan de bedoeling is of een eerder opgemerkt voertuig uit het zicht verliezen.

Monteer niets voor de radareenheid - dus geen verstralers, stickers enz. - omdat op de radar gebaseerde functies hierdoor verstoord kunnen raken. Dit kan ertoe leiden dat deze functies beperkingen vertonen, worden uitgeschakeld of verkeerd reageren.