• Handleiding
 • Videogalerij
 • Software-updates

Noodreparatieset voor banden gebruiken

De noodreparatieset voor banden (TMK1) is te gebruiken om een lek in een band tijdelijk af te dichten. Lees voor gebruik alle instructies door.

Overzicht

PS2-2007-Temporary Mobility Kit overview
 1. PS-Icon circle 1Voedingskabel
 2. PS-Icon circle 2Luchtslang
 3. PS-Icon circle 3Drukreduceerventiel
 4. PS-Icon circle 4Beschermdop
 5. PS-Icon circle 5Sticker, toelaatbare maximumsnelheid
 6. PS-Icon circle 6Bushouder (oranje deksel)
 7. PS-Icon circle 7Manometer
 8. PS-Icon circle 8Bus met afdichtmiddel
 9. PS-Icon circle 9Knop

Aansluiten

PS2-2007-Temporary Mobility Kit installation

 N.b.

Voor het gebruik de verzegeling van de bus niet verbreken. Bij het indraaien van de bus wordt de verzegeling automatisch verbroken.

 Waarschuwing

Let bij gebruik van het bandenreparatiesysteem op de volgende punten:
 • De bus met afdichtmiddel bevat 1,2-Ethanol en natuurrubber-latex. Deze stoffen zijn gevaarlijk bij inname.
 • De inhoud van deze bus kan allergische huidreacties veroorzaken of op een andere manier mogelijk schadelijk zijn voor de luchtwegen, de huid, het centrale zenuwstelsel en de ogen.
Voorzorgsmaatregelen:
 • Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Gevaarlijk bij inname.
 • Vermijd langdurig of herhaaldelijk contact met de huid. Als er afdichtmiddel op uw kleren is gekomen dient u de betrokken kledingstukken uit te trekken.
 • Na gebruik daarom zorgvuldig wassen.
Eerste hulp:
 • Huid: Was blootgestelde delen van de huid met zeep en water. Neem bij eventuele symptomen contact op met een arts.
 • Ogen: Spoel minimaal 15 minuten overvloedig met water en til tussendoor het onderste en bovenste ooglid op. Neem bij eventuele symptomen contact op met een arts.
 • Inademing: Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Neem bij aanhoudende irritatie contact op met een arts.
 • Doorslikken: Laat het slachtoffer niet braken, tenzij medisch personeel dat van u verlangt. Neem contact op met een arts.
 • Afval: Lever dit materiaal en de verpakkingen ervan in bij een inzamelingsplaats voor gevaarlijk afval.

 Waarschuwing

Verwijder de bus of de luchtslang niet tijdens het gebruik van de noodreparatieset voor banden.

Voorbereidingen

Zet de gevarendriehoek op en schakel de alarmlichten in, als u een lekke band moet afdichten langs een drukke weg.

Laat een eventuele spijker of iets dergelijks in de lekke band zitten. Het lek is zo beter af te dichten.

Verwijder de sticker met de toegestane maximumsnelheid die aan de ene kant van de compressor zit. Bevestig de sticker goed zichtbaar aan de binnenkant van de voorruit om u eraan te herinneren de toegestane maximumsnelheid aan te houden. Rijd na gebruik van de noodreparatieset voor banden nooit sneller dan 80 km/h (50 mph).
Controleer of de knop in stand 0 (uit) staat en neem de voedingskabel en de luchtslang erbij.
Schroef het oranje deksel van de compressor los en draai de drop van de bus met afdichtmiddel.

Schroef de bus tot aan de aanslag in de bushouder vast.

De bus en de bushouder zijn voorzien van een terugdraaiblokkering om te voorkomen dat er afdichtmiddel weglekt. U kunt een vastgeschroefde bus niet meer uit de bushouder losdraaien. De bus moet door een werkplaats worden verwijderd - neem contact op met Polestar Customer Support.

 Waarschuwing

Draai de bus niet los, aangezien deze een blokkering heeft om lekkage te voorkomen.

Draai de ventieldop van de band los en schroef de ventielaansluiting van de luchtslang tot aan de aanslag vast over de draadwindingen van het bandventiel.

Controleer of het drukreduceerventiel op de luchtslang volledig is vastgedraaid.

De band gaan repareren

Sluit de voedingskabel aan op de 12V-aansluiting in de bagageruimte en start de auto.

 Waarschuwing

Laat kinderen niet zonder toezicht in de auto achter als de auto loopt.

Schakel de compressor in door de knop in stand I (aan) te zetten.

Als de compressor start, kan de druk 6 bar (88 psi) worden, maar de druk daalt na ca. 30 seconden.

 Waarschuwing

Ga nooit naast de band staan terwijl de compressor aan het pompen is. Bij barsten, oneffenheden en dergelijke dient u de compressor onmiddellijk uit te schakelen. Beëindig in dat geval de rit. Roep pechhulp onderweg in om de auto naar een bandenwerkplaats te slepen. Wij adviseren om contact op te nemen met Polestar Customer Support.
Vul de band 7 minuten lang met afdichtmiddel.

 Belangrijk

Laat de compressor niet langer dan 10 minuten achtereen werken – risico van oververhitting.
Schakel de compressor uit om de bandenspanning van de manometer af te lezen. De bandenspanning dient minimaal 1,8 bar (22 psi) en maximaal 3,5 bar (51 psi) te bedragen. Laat bij een te hoge bandenspanning lucht uit de band ontsnappen.

 Waarschuwing

Als de bandenspanning lager is dan 1,8 bar (22 psi), is het gat in de band te groot. Beëindig in dat geval de rit. Roep pechhulp onderweg in om de auto naar een bandenwerkplaats te slepen. Wij adviseren om contact op te nemen met Polestar Customer Support.
Schakel de compressor uit en koppel de voedingskabel los.
Schroef de luchtslang los van het bandventiel en plaats de ventieldop terug op de band.

 N.b.

 • Plaats na het oppompen van een band altijd het ventieldopje terug om schade aan het ventiel door grind, vuil e.d. te voorkomen.
 • Gebruik alleen ventieldopjes van kunststof of originele ventieldopjes van Polestar.
Plaats de beschermdop op de luchtslang om te voorkomen dat restanten afdichtmiddel weglekken. Leg de uitrusting in de bagageruimte.
Leg zo spoedig mogelijk na de reparatie minstens 3 km (2 miles) af bij een snelheid van maximaal 80 km/h(50 mph), zodat het afdichtmiddel de band kan afdichten en verricht daarna een tweede controle.

 Waarschuwing

Tijdens de eerste slagen die de band ronddraait spuit er afdichtvloeistof uit het gat. Houd bij het wegrijden omstanders uit de buurt van de auto om te voorkomen dat ze afdichtmiddel op zich krijgen. De afstand moet minimaal 2 meter bedragen (7 voet).

Controle achteraf

Sluit de luchtslang aan op het bandventiel en schroef de ventielaansluiting tot aan de aanslag vast over de draadwindingen van het bandventiel. De compressor moet zijn uitgeschakeld.

Lees de bandenspanning van de manometer af.

 • Bij een spanning lager dan 1,3 bar (19 psi) is de band niet goed afgedicht. Beëindig in dat geval de rit. Roep wegenhulp in om de auto af te slepen.
 • Bij een bandenspanning hoger dan 1,3 bar (19 psi) moet u de band oppompen tot de spanning die staat aangegeven op de bandenspanningssticker aan de binnenkant van de portierstijl aan de bestuurderszijde (1 bar = 100 kPa = 14,5 psi). Laat bij een te hoge bandenspanning lucht uit de band ontsnappen.

 Waarschuwing

Controleer de bandenspanning regelmatig.

Polestar adviseert u de auto naar de dichtstbijzijnde werkplaats2 te rijden om de beschadigde band te laten vervangen/repareren. Geef aan het werkplaatspersoneel door dat er afdichtmiddel in de band zit.

Vervang de bus met afdichtmiddel en de luchtslang na gebruik - neem contact op met Polestar Customer Support.

 Waarschuwing

De maximale afstand die mag worden afgelegd als banden met afdichtmiddel zijn gevuld is 200 km (120 miles).

 N.b.

De compressor is een elektrisch apparaat, zodat u zich dient te houden aan de plaatselijke voorschriften voor afvoer.
 1. 1 Temporary Mobility Kit
 2. 2 Neem contact op met Polestar Customer Support voor hulp bij het vinden van een werkplaats.