• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Driver Alert activeren en deactiveren

Driver Alert kan worden geactiveerd of gedeactiveerd op het middendisplay
PS2-21w22-CSD-Driver Alert symbol

Tik op PS2-2007-Car symbol op het middendisplay.
Tik op Rijhulp en activeer of deactiveer Driver Alert.
  • Knopindicatie brandt – de functie is geactiveerd.
  • Gedoofde knopindicatie – de functie is gedeactiveerd.